Vo vlastnom a bez hypotéky žijú v SR štyri domácnosti z piatich

15.10.2015, SITA | Bývanie, ceny, financovanie

Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším podielom populácie žijúcej v domácnostiach, ktoré vlani vlastnili bývanie bez akéhokoľvek finančného záväzku, či už voči banke alebo inej finančnej inštitúcii.

Vo vlastnom a bez úveru žijú štyri slovenské domácnosti z piatich, presnejšie 79,4 percenta. Ako na základe údajov štatistického úradu Eurostat uvádza Dominika Ondrová, analytička Poštovej banky, je to najvyšší podiel medzi krajinami Visegrádskej štvorky (Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko). Európsky priemer je podstatne nižší, na úrovni necelých 43 perc.

Nad priemerom sa umiestnili aj Poliaci, Maďari a Česi. V Rakúsku žije vo vlastnom a zároveň bez hypotéky len necelá tretina domácností. V súvislosti s nehnuteľnosťami žijú najviac na dlh severania. Až šesť z desiatich švédskych domácností síce vlastní nehnuteľnosť, no financuje ju za požičané. Naopak, povinnosť splácať hypotéku má ani nie percento rumunských domácností.

To, že na Slovensku je vysoký podiel domácností, ktoré žijú vo vlastnom a bez požičaných prostriedkov, má podľa D. Ondrovej pravdepodobne aj historické korene. "Staršie generácie si totiž mohli kúpiť byt do súkromného vlastníctva za relatívne malý peniaz. Byty sa potom dedia, a tak ich potomkom starosť s novým bývaním odpadá," hovorí D. Ondrová. Aj na Slovensku sa však nájde zhruba desatina domácností, ktoré žijú vo vlastnom, ale s pôžičkou. Ďalšia zhruba desatina domácností v SR býva v prenájme.

Vlani žilo v byte 50,3 perc. slovenských domácností, 49,4 perc. uprednostnilo rodinný dom. "Nie tak dávno bol u nás trend sťahovať sa z miest na vidiek. Pravdou však je, že väčšina domácností stále žije vo väčších či menších mestách alebo na predmestiach," poznamenáva D. Ondrová.

Kým v týchto miestach žilo približne šesť z desiatich domácností, vo vidieckych oblastiach to boli len štyri spomedzi desiatich. Až takmer tri štvrtiny domácností žijúcich v rodinných domoch ich majú umiestnené vo vidieckych lokalitách. Z tých domácností, ktoré uprednostnili byt, na vidieku nájdeme len zhruba desatinu.

Podobné články