Zámerom novely zákona o ŠFRB je účinnejšia podpora mladých rodín

15.02.2019, SITA | Bývanie, ceny, financovanie

Novelizácia zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorú podpísal prezident republiky Andrej Kiska, zavedie výraznejšiu podporu pre mladé, začínajúce rodiny, ktoré nie sú také solventné, aby si mohli dovoliť obstarať nové bývanie.

Novela na návrh poslancov Národnej rady SR za Most-Híd sa týka mladých manželov do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom alebo v rodinnom dome. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania nadobudne účinnosť 1. júla 2019.

Byty-vystavba-1-X.jpg

"Obstaranie staršieho bytu môže byť riešením pre mladomanželov a zároveň môže podporiť rozvoj vo vidieckych lokalitách. Tento úver sa poskytne za štandardných podmienok ako v prípade manželov, avšak s tým zvýhodnením, že prvých 15-tisíc eur možno poskytnúť s výhodnejšou úrokovou sadzbou," povedala poslankyňa parlamentu Irén Sárközy.

Zámerom novely zákona je podľa poslankyne pomôcť mladým rodinám osamostatniť sa, zjednodušiť im finančné možnosti, mať deti a podporovať tak pôrodnosť a demografický rast na Slovensku. "Na základe tejto zmeny zákona tak mladomanželia budú môcť dostať úver 15-tis. eur na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 percento, fixovanou počas celého trvania úveru," uviedla I. Sárközy.

Zároveň pri narodení dieťaťa bude možné odpustiť 2-tisíc eur z istiny úveru, pričom maximálne bude možné odpustiť 6-tis. eur. Ďalším cieľom novelizácie zákona je podpora obnovy bytového fondu na Slovensku. "Najmä v obciach je veľký počet starších rodinných domov, z ktorých mnohé sú už neobývané. Možnosť rekonštrukcie takýchto starších rodinných domov môže zatraktívniť bývanie v obciach, čo podporí i rozvoj vidieka," dodala I. Sárközy.

Foto: ABC-bývanie.sk

Podobné články