Prvá stavebná sporiteľňa znížila od januára 2012 poplatky

11.01.2012, ABC-bývanie.sk | Bývanie, ceny, financovanie

Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) s platnosťou od 1. januára 2012 znížila poplatky, a niektoré naozaj výrazne. Navyše, všetky výhody stavebného sporenia z predchádzajúceho obdobia v tomto roku zostávajú.

Poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení klesol z 1 percenta na 0,9 perc. cieľovej sumy. Jej výšku si určuje klient PSS pri uzatváraní zmluvy o stavebnom sporení. Napríklad pri uzatvorení zmluvy s cieľovou sumou 100-tisíc eur je úspora vďaka zníženiu poplatku presne 100 eur.

PSS znížila aj ďalšie poplatky, napr. za vedenie účtu stavebného sporenia a stavebného úveru až o tretinu, z 18 na 12 eur. A spracovanie stavebného úveru je od 1. januára úplne zadarmo, pričom v roku 2011 poplatok pre fyzickú osobu bol 80 eur.

Úplnou novinkou v ponuke PSS je bezpoplatkové poskytovanie zmlúv o stavebnom sporení s cieľovou sumou 5-tis. eur. Podmienkou je, aby sporiteľ – súčasný či nový klient, uzatvoril takúto zmluvu do konca februára 2012. Úspora na poplatku za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení predstavuje v tomto prípade až 45 eur.

Ako ďalej informovala PSS, v roku 2012 zostávajú zachované všetky výhody stavebného sporenia z predchádzajúceho obdobia. Medzi nimi napríklad až 2-percentný ročný úrok z vkladov a zo štátnej prémie garantovaný počas celej platnosti zmluvy o stavebnom sporení.

Aj v roku 2012 majú stavební sporitelia nárok na štátnu prémiu vo výške 10 perc. z ročných vkladov, maximálne 66,39 eura. Pritom záleží len na nich, či budú sporiť pravidelne alebo jednorazovými vkladmi, či sa rozhodnú pre vklady na začiatku alebo na konci roka a v akej výške.

Úroková sadzba stavebných úverov v PSS sa začína od 2,9 perc. ročne. Aj výška úrokových sadzieb úverov v PSS je naďalej garantovaná a teda rovnaká počas celej lehoty splatnosti úveru. Splátky stavebných úverov sa tak dajú vyrátať vopred na celé obdobie splácania úveru.

Medzi sporiteľmi je stále najobľúbenejší stavebný úver do 40-tis. eur, ktorý môžu získať bez dokladovania príjmu a zabezpečenia nehnuteľnosťou. Tento produkt získal v kategórii Stavebné sporenie ocenenie Zlatá minca 2011, dodáva PSS.

Podobné články