Sú certifikáty pri kuchynskom nábytku zárukou kvality?

08.03.2024, Dagmar Jančovičová | Interiéry, domácnosť

Viete, z akých materiálov je v skutočnosti vaša kuchyňa? Máte istotu, že sa z nich neuvoľňujú látky, ktoré dýchate a zdraviu vôbec neprospievajú? Pozreli sme sa na certifikáty pri kuchynskom nábytku. Ide iba o marketingový ťah výrobcov alebo majú naozaj význam?

Pri výbere novej kuchyne zvyčajne zvažujeme jej dizajn, farbu, rozloženie, cenu a lehotu dodania. Bežne nás skôr zaujme nejaké ocenenie nábytku (napríklad za dizajn) než certifikát potvrdzujúci, že kuchyňa vydrží roky a neohrozuje zdravie ľudí ani domácich miláčikov.

Kuchynský nábytok môže mať pritom certifikáty, ktoré sa rozdeľujú do troch skupín podľa toho, čo zaručujú. "Je to konštrukčná stabilita, zdravotná neškodnosť a environmentálna, resp. ekologická stabilita, ktorá súvisí so spracovaným drevovým produktom," vysvetľuje Jozef Kňúr, manažér oddelenia kvality kuchynských štúdií Oresi.

Nabytok-certifikat-1-X.jpg

Všetky materiály aj samotné výrobky, ktoré majú certifikáty, podľa neho preukazujú, že užívateľ si vyberá a necháva realizovať dielo ako celok, ktoré nesie vlastnosti konštrukčne stabilného, pevného a bezpečného produktu. Ten je zároveň zdravotne neškodný – čo je s ohľadom na kuchyne všeobecne dôležitý parameter – a výrobný proces nemá negatívny účinok na existenciu lesov ako dôležitých ekosystémov.


Záruka zdravia a životnosti

Pre spotrebiteľa to znamená, že kupuje kvalitu, ktorej konštrukcia, zdravotná bezpečnosť aj ďalšie prvky vydržia fungovať roky s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie ako celok. "Samozrejme, každý kupujúci sa môže slobodne rozhodovať, aké sú kľúčové argumenty a požiadavky pri jeho nákupe," hovorí J. Kňúr.

Pre výrobcov nábytku nie je jednoduché ani lacné získať prestížne certifikáty, ktoré zaručujú, že kuchyňa ako celok bude stabilná, že kovania, držadlá alebo úchyty vydržia roky námahy alebo že drevené časti boli zhotovené tak, aby nijakým spôsobom netrpeli lesy a za kratší koniec neťahali ani majitelia a spracovatelia dreva.

Ak výrobca takýto certifikát získa, oprávnene sa ním rád pochváli a robí si tým dobrú reklamu. Je však malý predpoklad, že by sa na finančne aj časovo náročnú cestu certifikácie vydal len preto, aby sa tým mohol pochváliť v reklame.

Nabytok-certifikat-2-X.jpg


Formaldehyd náš každodenný

Väčšina kuchýň na našom trhu určite obsahuje formaldehyd. Je to bezfarebný plyn, ktorý sa uvoľňuje najmä z drevotrieskového nábytku. Je súčasťou lepidiel, spojív a živíc, vďaka ktorým držia pokope veľkoformátové dosky.

"Uvoľňovanie formaldehydu z nábytku je strážené limitom emisnej normy E1, ktorá je v Európskej únii povinná, t.j. všetci výrobcovia veľkoplošného materiálu, z ktorého sa nábytok zhotovuje, musia túto emisnú normu spĺňať. Takýto materiál je bežne dostupný a rozšírený naprieč celým trhom v zodpovedne pracujúcich výrobách," poznamenáva J. Kňúr.

Okrem štandardu však výrobcovia môžu spĺňať aj prísnejšie, hoci nepovinné limity, a mať o tom certifikát. Ide napríklad o normy E0 či ENF, ktoré potvrdzuje certifikácia Golden M. "Tento certifikát má zvyčajne prémiovejší, hoci stále cenovo dostupný kuchynský nábytok," spresňuje odborník z Oresi.

Nabytok-certifikat-3-X.jpg


Užitočné kuchynské certifikáty

Spomínaný certifikát Golden M (Zlaté M) udeľuje nemecká asociácia pre zabezpečenie kvalitatívnych vlastností nábytku so zameraním na jeho životnosť a zdravie užívateľov. Je zárukou toho, že kuchyne sú zdravotne neškodné, použité materiály nijako nepoškodzujú zdravie a že neobsahujú napríklad prchavé látky, ťažké kovy ani formaldehyd. V kuchyni s týmto certifikátom ste teda vy, vaša rodina, domáci miláčikovia aj návštevy úplne v bezpečí.

Nábytok môže mať taktiež certifikát GS (Geprüfte Sicherheit – certifikovaná bezpečnosť). Získa ju taká kuchyňa, ktorej konštrukčné riešenia splnili náročné normy bezpečnosti, testované v laboratórnych podmienkach. Takéto kuchyne sú konštrukčne bezpečné a maximálne stabilné.

Certifikát PEFC znamená, že drevo na nábytok sa získalo legálne a z lesov obhospodarovaných udržateľne. Podobne je vyrobený aj nábytok s certifikátom Blue Angel (Modrý anjel). Certifikát je zároveň zárukou zdravotnej neškodnosti a minimálneho množstva emisií vypustených do ovzdušia nielen v procese výroby, ale aj na ceste k zákazníkovi.

"Kvalitné kuchyne, ktoré vôbec nemusia byť cenovo nedostupné, mávajú okrem ekologických certifikátov potvrdzujúcich, že materiály a výrobné postupy použité pri tomto nábytku sú ohľaduplné k životnému prostrediu, aj certifikát kvality na kovania. V neposlednom rade odporúčam vyhľadávať i certifikáty a ocenenia deklarujúce dobrý prístup k zákazníkovi a dodržiavanie vysokého štandardu kvality. To všetko v konečnom dôsledku znižuje cenu kuchyne," uzatvára Ladislav Jelen z Oresi.

Foto: Oresi, JAP Slovakia

Podobné články