Fotovoltika slúži na výrobu elektriny, fototermika produkuje teplo

07.09.2020, Štefan Kuča | Materiály, technológie, konštrukcie

Laická verejnosť si často zamieňa pojmy používané v súvislosti s využívaním slnečnej energie. Najčastejšou zámenou je, že solárne panely na výrobu elektriny nazývajú slnečnými kolektormi a opačne.

Ide o dva odlišné spôsoby využívania slnečnej energie – jedným je fotovoltika, druhým fototermika. Preto aj v prebiehajúcej súťaži spoločnosti Thermo|Solar Žiar, s.r.o., https://www.facebook.com/thermosolar.ziar/ sa zdôrazňuje, že jej účastníci nemajú posielať fotografie fotovoltických panelov produkujúcich elektrinu, ale iba termických slnečných kolektorov na výrobu teplej vody.

Fotovoltika-fototermika-1-X.jpg

 Solárna dedina Koberovy v Českej republike: na prvom dome vpredu sú na streche vľavo tri slnečné kolektory, ostatné sú fotovoltika


 

"Na jednoduché odlíšenie oboch typov zariadení sa ustálili slovné spojenia, ktoré ich lepšie charakterizujú. Preto hovoríme, že fotovoltické panely vyrábajú elektrinu a termické slnečné kolektory dodávajú teplú vodu. Alebo skrátene, že fotovoltika (FV) slúži na výrobu elektriny a fototermika (FT) na produkciu tepla. V ČR sa používa a predtým sa aj na Slovensku objavoval pojem fotovoltaika, teraz sa ustálil výraz fotovoltika," vysvetľuje Alfréd Gottas, riaditeľ Thermo|Solaru Žiar.


Čo je fototermika a čo fotovoltika

Fototermické zariadenia sú také, kde sa priamo premieňa slnečná energia na teplo. Hovorí sa im aj termické, solárne a slnečné zariadenia. Ich základom je slnečný kolektor, v ktorom sa slnečné žiarenie pohlcuje a mení na teplo a odtiaľ sa odvádza na miesto použitia.

Fotovoltické zariadenia využívajú fotovoltický jav. Najpoužívanejším materiálom na výrobu fotovoltických článkov je kremík. Fotovoltický článok je v podstate polovodičová dióda, kde sa energia dopadajúceho svetla mení na elektrinu. Články sa podľa požadovaného napätia a odoberaného prúdu spájajú a vytvárajú fotovoltický panel. Spojením viacerých modulov vzniká rozmerné fotovoltické pole, ktoré sa inštaluje napríklad na strechu alebo fasádu budovy.


Ako ich rozoznať?

Fotovoltické panely majú niekedy viditeľné členenie až na samotné články. Viditeľná kresba pod sklom potom pripomína mriežku, alebo včelie plásty. Rôzne býva aj uchytenie fotovoltických panelov oproti slnečným kolektorom a vývody z nich. Aj počty kusov naznačujú, o aký typ zariadenia ide.

Na bežnom rodinnom dome bývajú dva-tri slnečné kolektory na ohrev vody, pre potreby bazénov a podporu vykurovania je to zhruba šesť kusov slnečných kolektorov. Pre potreby štvorčlennej domácnosti v rodinnom dome je potrebných približne 20 m² fotovoltických panelov (10-20 kusov podľa veľkosti panelov).

Fotovoltika-fototermika-3-X.jpg

Fotovoltika-fototermika-4-X.jpg

 Slnečný kolektor (na snímke hore) premieňa slnečnú energiu na teplo, fotovoltické panely (dole) zasa vyrábajú elektrinu


 

Fototermika a fotovoltika na jednom mieste

Thermo|Solar pridal už pred niekoľkými rokmi k fototermike aj fotovoltiku. Zákazníkom tak firma poskytuje komplexné riešenia využívania slnečnej energie či už na ohrev vody alebo výrobu elektriny. Priamo v Žiari nad Hronom poskytujú aj poradenstvo a zákazníkom odporučia spoľahlivú montážnu firmu, tak na FT, ako aj na FV zariadenia z ich regiónu, aby dostali najlepšiu cenu a spoľahlivý záručný a pozáručný servis.

Okrem štandardných spôsobov upevnenia FV panelov na šikmé a rovné strechy budov spoločnosť ponúka aj neštandardné upevnenia podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Ide o inštalácie, kde z technických, zo statických alebo z estetických dôvodov nie je možné použiť štandardné komponenty konštrukcií pre FV panely. V takýchto prípadoch je konštrukcia a jej ukotvenie do podkladu individuálne navrhnutá na základe technických podkladov od klienta.

Foto: Thermo|Solar Žiar, Solárny dom

Podobné články