Slovensko v Európskej únii patrí medzi miernych inovátorov

17.06.2019, SITA | Správy z ekonomiky

Slovensko patrí v EÚ do kategórie miernych inovátorov spolu s ďašími 13 krajinami Európskej únie. Vyplýva to z európskeho a regionálneho prehľadu výsledkov inovácií v rámci EÚ na rok 2019.

Prehľad dnes zverejnila Európska komisia. Kým Bratislavský kraj a západné Slovensko sú medzi rastúcimi miernymi inovátormi, stredné a východné Slovensko sú hodnotené ako mierni inovátori s poklesom výkonnosti inovácií. Inovačná výkonnosť SR sa zvýšila o 5,8 percentuálneho bodu.

V prípade regionálneho prehľadu ide o porovnávacie hodnotenie výkonnosti inovačných systémov vo všetkých 238 regiónoch 23 štátov EÚ, Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko a Malta sú zahrnuté na úrovni krajín.

Lídrom v inováciách v Európskej únii na rok 2019 je opäť Švédsko, za ním nasledujú Fínsko, Dánsko a Holandsko. Spojené kráľovstvo a Luxembursko klesli z najvyššej skupiny inovačných lídrov do skupiny silných inovátorov, Estónsko, naopak, vstupuje do skupiny silných inovátorov prvýkrát.

Inovačná výkonnosť EÚ sa podľa zverejnených údajov už štyri roky po sebe zlepšuje. V priemere sa od roku 2011 zvýšila o 8,8 percenta, najviac v Litve, Grécku, Lotyšsku, na Malte, v Spojenom kráľovstve, Estónsku a Holandsku, najviac sa znížila v Rumunsku a Slovinsku.

Európska únia v oblasti inovácií na globálnej úrovni prvý raz predstihla Spojené štáty americké, v porovnaní s Japonskom a Južnou Kóreou však zaostáva. EÚ má vo výkonnosti aj naďalej výrazný náskok pred Brazíliou, Indiou, Ruskom a Južnou Afrikou, no dobieha ju Čína, ktorej inovačná výkonnosť rastie trojnásobne rýchlejšie než v EÚ.

V jednotlivých sférach inovácií v EÚ majú najvyššiu výkonnosť Dánsko v ľudských zdrojoch a priaznivom prostredí pre inovácie, Luxembursko v atraktívnych výskumných systémoch, Francúzsko vo financiách a v podpore, Nemecko v podnikových investíciách. Portugalsko uspelo medzi inovátormi z radov malých a stredných podnikov. Rakúsko v prepojeniach, Malta v duševnom vlastníctve a Írsko v inováciách a ich vplyve na zamestnanosť a predaje.

Podobné články