Väčšina budov vo vlastníctve štátu nie je energeticky hospodárna

08.07.2015, SITA | Budovy

Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nespĺňajú na Slovensku administratívne budovy vo vlastníctve a v správe štátu s celkovou podlahovou plochou 404 816 štvorcových metrov.

Celková podlahová plocha budov štátu s veľkosťou nad 500 štvorcových metrov je dovedna 421 275 m². Vyplýva to z plánu obnovy relevantných budov, ktorý dnes schválila vláda SR a predtým pripravilo ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. To je totiž spolugestorom prevzatia dvoch článkov európskej smernice o energetickej efektívnosti z októbra 2012 týkajúcich sa obnovy budov a vzorovej úlohy budov verejných subjektov.

Každý členský štát Európskej únie má od roku 2014 každoročne obnoviť 3 percentá z celkovej podlahovej plochy vykurovaných alebo chladených budov, ktoré vlastnia alebo využívajú ústredné orgány štátnej správy. Majú tak byť dosiahnuté aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť určené na základe európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov z mája 2010.

Na Slovensku vzhľadom na spomínaný podiel by tak mali byť v tomto roku obnovené budovy štátu s plochou 12 144,48 m². Predpokladaný objem úspor energií pri alternatívnom spôsobe je 52,17 gigawatthodiny (GWh) za rok. Dosiahnutá úspora energie by mala byť rovnaká ako pri štandardnom prístupe.

Ministerstvo vnútra má napríklad do konca roku 2016 zabezpečiť obnovu 72 budov nad 500 m² s celkovou plochou 176 889 m². Úspora energie by mala dosiahnuť 12,98 GWh. Obnova budov má byť financovaná s využitím peňazí Európskej únie z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020. Pri ďalších budovách však budú nevyhnutné aj iné zdroje financovania.

Projektovú dokumentáciu majú spracovanú všetky budovy v zozname rezortu vnútra a 55 z nich má podanú žiadosť na vydanie stavebného povolenia. Náklady na vykonanie významnej obnovy administratívnej budovy na úroveň požiadaviek ultranízkoenergetickej výstavby môžu byť pri hĺbkovej obnove 93 až 100 eur na kubický meter.

Foto na úvodnej stránke: pravda.sk

Podobné články