Začala sa súťaž na výstavbu obchvatu Žiaru nad Hronom na R2

23.05.2012, SITA | Inžinierske stavby

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejné obstarávanie na vypracovanie projektu a výstavbu obchvatu Žiaru nad Hronom v polovičnom profile a kratšej dĺžke na rýchlostnej ceste R2.

Predpokladaná hodnota projektovej dokumentácie a stavebných prác je 56,09 milióna eur. Pôvodné odhadované náklady na vybudovanie žiarskeho obchvatu v plnom profile v dĺžke takmer 7 kilometrov na základe štátnej expertízy boli okolo 98 mil. eur.

"Rozdiel v predpokladanej cene nastal z dôvodu zmeny rozsahu stavby, z pôvodne plného profilu na polovičný v rozsahu 4,4 kilometra. Z technického riešenia boli vypustené niektoré stavebné objekty," vysvetľuje hovorca NDS Marcel Jánošík.

Ako vyplýva z podmienok súťaže zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania, investícia je plánovaná na dva roky a financovaná má byť zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu ešte v terajšom programovacom období čerpania eurofondov. Stavebné firmy a združenia môžu o súťažné podklady požiadať do 6. júna a o vysvetlenie podmienok účasti do 21. júna. Lehota na predkladanie ponúk je 20. júla, keď je plánované aj ich otváranie.

Uchádzači musia predložiť zoznam realizovaných stavieb diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých súčasťou boli mosty, počas predchádzajúcich piatich rokov. NDS vyžaduje, aby uskutočnili aspoň dve stavby so zmluvnou cenou každej minimálne 20 mil. eur (bez DPH). V rámci nich mali byť postavené aspoň dva mosty v dĺžke najmenej 50 metrov.

Predošlé vedenie rezortu dopravy plánovalo začať s výstavbou obchvatu Žiaru nad Hronom v roku 2013. Počíta s tým aj Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 až 2014, ktorý minulá vláda schválila vlani v júli.

Podľa tohto plánu mala byť stavba žiarskeho obchvatu financovaná z eurofondov a zo štátneho rozpočtu až v ďalšom programovacom období 2014 až 2020. Podmienkou využitia pomoci EÚ v súčasnom období je, aby bol obchvat odovzdaný do používania najneskôr v roku 2015.

Stavba obchvatu Žiaru nad Hronom je podľa diaľničného programu v súčasnosti najlepšie pripraveným úsekom na R2. Napojí sa na R1 a presmeruje tranzit dopravy v smere na Prievidzu mimo mesta. Pre nízku intenzitu dopravy ministerstvo pôvodne nezaradilo projekt obchvatu medzi najpotrebnejšie a plánovalo ho len ako rezervný pre prípad neschopnosti vyčerpať eurofondy na potrebnejšie úseky.

Podľa diaľničného programu, ktorý nové vedenie ministerstva dopravy aktualizuje, mala sa v tomto roku začať výstavba dvoch ciest na R2.

Desať a pol kilometrový polovičný profil úseku Ruskovce - Pravotice, čo je vlastne obchvat Bánoviec nad Bebravou, má odhadované náklady 90,46 mil. eur.

Výstavba vyše 8-kilometrového úseku Zvolen, východ - Pstruša by mala podľa predpokladov stáť 133,45 mil. eur. V budúcom roku by sa mala spustiť realizácia nadväzujúceho, 10-kilometrového úseku R2 Pstruša - Kriváň s predpokladanou hodnotou 217,82 mil. eur.

Začiatok stavby 10,5-kilometrového úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa v polovičnom profile je plánovaný na rok 2014, odhadované náklady sú 90 mil. eur.

Podobné články