Ide o sekundy: dobrá akustika môže na plavárni zachrániť život

21.10.2023, Zuzana Ďurčová | Materiály, technológie, konštrukcie

Plavárne patria medzi hlučné miesta, čo je v rozpore s tým, že si tam ideme zašportovať a zároveň oddýchnuť. Hluk nepriaznivo pôsobí na náš nervový systém, vplýva aj na mentálne i fyzické zdravie.

Zdrojom hluku v plaveckých halách sú najčastejšie hlasné pokyny plavčíka alebo plavčíčky či inštruktorov a inštruktoriek plávania, džavot návštevníkov, špliechanie vody a podmazová hudba. Zvuk sa odráža od prevažne tvrdých materiálov, akými sú dlažba, obkladačky či betónové povrchy a zosilňuje sa. Navyše, voda výborne prenáša zvuk. No a nezabúdajme na reťazovú reakciu – hluk spôsobuje ešte viac hluku, pretože v hlučnom prostredí všetci automaticky zvyšujú hlas. V neposlednom rade je príčinou hluku v plavárňach nevyhovujúca priestorová akustika.

Plavaren-Michalovce-1-X.jpg

 Príčinou hluku v plavárňach býva aj nevyhovujúca priestorová akustika. Pri rekonštrukcii plaveckej haly v Michalovciach sa tento problém vyriešil.


 

Mnohé slovenské plavecké haly majú svoje najlepšie roky už za sebou a rekonštrukciu v nedohľadne, ale aj pri tých novších plavárňach sa neraz zabúda na akustiku. Kvalitná priestorová akustika pritom znamená nielen relax v pokojnejšom prostredí, no ovplyvňuje aj bezpečnosť.


Plavčíka a hlásenia treba dobre počuť

Z hľadiska bezpečnosti je na plavárni dôležitá zrozumiteľnosť reči, na ktorú vplýva čas dozvuku a ozvena. Ak je čas dozvuku kratší a zrozumiteľnosť reči dobrá, s plavčíkom/plavčíčkou sa navzájom lepšie počujeme.

"Zhoršená zrozumiteľnosť reči zvyšuje riziko úrazov. Pritom utopenie podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je druhou najčastejšou príčinou neúmyselne spôsobeného úmrtia detí vo veku päť až 14 rokov v Európe," hovorí odborník na priestorovú akustiku zo spoločnosti Ecophon Peter Petraško.

Tam sa to však nekončí. V hale s kvalitnou priestorovou akustikou lepšie počuť aj ostatné bezpečnostné oznamy či požiarne hlásiče, ak sú inštalované. Platí to nielen na plavárni, ale aj v športových halách vôbec. Podstatnou vlastnosťou evakuačného rozhlasu musí byť okrem iného zrozumiteľnosť hlásení, jeho dostatočná hlasitosť a možnosť pripojenia a spolupráce s elektronickými zabezpečovacími a protipožiarnymi systémami.


Hluk pôsobí ako stresor

Priestorová akustika na športoviskách je tiež dôležitá z pohľadu bezpečnosti pri práci, wellbeingu a pocitu pohody: telocvikári/telocvikárky, plavčíci/plavčíčky sú dennodenne vystavení hluku prevyšujúcemu 80 decibelov.

"Hluk pôsobí ako stresor, ktorý vyvoláva stresovú reakciu organizmu. Pod vplyvom hluku tak môžu vznikať reakcie v psychickej a neurovegetatívnej oblasti, napríklad môže dôjsť k zmenám krvného tlaku, pulzu či dychovej frekvencie, k zmenám v tráviacom trakte, vo vylučovaní hormónov, k vzniku hypertenzie, neuroticizmu a mnohým ďalším zdravotným problémom," vysvetľuje prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc., prednostka Ústavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


V Michalovciach už problém vyriešili

"Akustické panely na strope a stenách plavární dokážu znížiť hladinu hluku až o polovicu, výrazne zlepšiť zrozumiteľnosť reči a uľahčiť tak prevádzku pre verejné účely, ako aj výuku," uvádza odborník na akustiku Matej Žák.

Akustické panely na plavárňach musia vyhovovať vysokým hygienickým štandardom, aby zamedzili šíreniu baktérií, ľahko sa udržiavať a dobre odolávať vlhkosti. Dôvodom sú plesne, ale aj zachovanie kvality použitých stavebných materiálov. Zároveň musia byť odolné a pripravené zvládnuť aj intenzívnejšiu záťaž. To platí aj pre športové haly, kde napríklad údery do lopty spôsobujú silnejšie otrasy.

Plavaren-Michalovce-2-X.jpg

Akustické parametre zavážili pri rekonštrukcii plavárne v Michalovciach. "Použili sa tam akustické stropy, ktoré zabezpečujú dobrú zrozumiteľnosť reči a dajú sa pravidelne a ľahko dezinfikovať," dodáva P. Petraško.

Ďalším príkladom je športová hala v Bardejove, kde sa o vysoké nároky na odolnosť proti nárazu a zároveň na kvalitnú priestorovú akustiku starajú akustické absorbéry. Kvalitné vnútorné priestory športoviska tak prispievajú aj k lepšiemu športovému výkonu.

Foto: Ecophon

Podobné články