Prešov má po vyše 30 rokoch nový strategický dopravný dokument

12.02.2019, SITA | Mestá, obce, regióny

Prešov má po 30 rokoch nový Strategický plán udržateľného rozvoja dopravy, tzv. Masterplan. Mestu má pomôcť v rozvoji dopravnej infraštruktúry. Jeho cieľom je najmä zlepšiť dopravnú situáciu v centre Prešova aj v jeho okrajových častiach.

Impulzom na spracovanie Masterplanu boli najmä chýbajúce pravidlá koordinovania všetkých druhov dopravy v Prešove. Posledný Generel dopravy mesta z roku 1988 je už viac ako osem rokov neplatný. Nový dokument stanovuje dlhodobé ciele v tejto oblasti, zamerané na dostupnosť a prepojenie riešeného územia, plynulosť cestnej premávky, atraktívnosť verejnej dopravy a minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Presov-krizovatka-sita-1-X.jpg

 V júli 2017 odovzdali do používania stavbu I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL Prešov, od ktorej sa očakávalo urýchlenie cesty cez mesto smerom na Košice.


 

Rozsiahly dokument za 687,8-tisíca eur (vrátane DPH) vypracovala pre prešovskú samosprávu česká spoločnosť NDCon, s.r.o., Praha. Prešov ho má ako tretie mesto na Slovensku a financovalo ho z európskych zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

"Je to dokument, na ktorý sme dlho čakali. Posledný Generel dopravy bol vytvorený pred 30 rokmi, čo je dosť dlhý čas, a preto sme uvítali, že teraz máme dokument, ktorý je podstatne rozsiahlejší a rieši všetky druhy dopravy. Nastaví do budúcnosti stratégiu v tom, ako chceme riešiť dopravu v meste. Výstupom je viac ako sto samostatných projektov. Verím, že nájdeme zdroje na ich financovanie v budúcnosti, aby sme Prešovčanom poskytli kvalitnejšiu dopravu," uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová.


Začali prieskumom dopravného správania

Ako dnes informoval tvorca dokumentu Jan Kašík z pražskej spoločnosti, príprava materiálu trvala vyše roka. Predchádzal mu prieskum dopravného správania, v ktorom domácnosti na konci roku 2017 vyplnili 1 287 dotazníkov. Realizoval sa aj prieskum dopravy na vstupoch do mesta.

"Aktuálne najväčším problémom Prešova je to, že objem dopravy, ktorá mestom prúdi a do Prešova dochádza, je väčší než kapacita ciest, čo sú k dispozícii. Preto je 60 percent riadených križovatiek preťažených, hoci sú dostatočne kapacitné a mesto sa v minulosti staralo o to, aby fungovali. Dopravný kolaps je v dopravných špičkách trvalý stav. To negatívne ovplyvňuje aj verejnú dopravu, ktorá používa tú istú dopravnú infraštruktúru. Takže najviac zaťažené komunikácie ako Levočská a Duklianska sú využívané všetkými automobilmi a extrémna situácia nastáva na východnej hranici mesta s Ľuboticami, kde prechádza 40-tis. vozidiel denne plus intenzívna hromadná doprava. To je v rámci cestnej siete najvyššia hodnota na Slovensku, pretože vyššie sú iba diaľnice alebo intravilány miest," upozornil J. Kašík.


Obchvaty by mali obmedziť tranzit

V rámci opatrení tvorcovia Masterplanu navrhli šesť strategických cieľov, 35 opatrení a 136 projektov. Aplikácia Masterplanu má pomôcť riešiť zhustenú premávku či pravidelne sa tvoriace kolóny áut v ranných a popoludňajších hodinách. Pomôcť má aj pri koordinovaní a plánovaní veľkých investícií a rekonštrukcií križovatiek. Jedným z problémov, ktoré Masterplan rieši, je dostavanie dôležitých obchvatov Prešova, pričom predpokladá, že po dokončení západného a severného obchvatu sa počet vozidiel prechádzajúcich cez mesto zníži o polovicu.

Dokument počíta aj s postupnou integráciou všetkých druhov dopravy na území mesta Prešov a v jeho blízkom okolí. V oblasti mestskej hromadnej dopravy odporúča modernizáciu vozidiel a vyšší počet trolejbusov a elektrobusov, vďaka čomu sa odľahčí centrum mesta od áut, čo má pomôcť aj životnému prostrediu.


Chcú zatraktívniť verejnú dopravu

Pri konkrétnych opatreniach odporúča napríklad vytvorenie trolejového vedenia na Rusínskej ulici, ktoré by umožnilo zmenu trasy linky číslo 8, a tým aj výrazné skrátenie cesty na Sídlisko Sekčov. Jedným z cieľov Masterplanu je tiež zatraktívniť železničnú dopravu, napríklad pridaním nástupných miest a prepojením železničnej dopravy s prímestskými autobusmi aj mestskou hromadnou dopravou.

Strategický dokument počíta aj s novými cyklotrasami, priechodmi pre chodcov a novou parkovacou politikou v celom meste. Odporúča tiež vytvorenie centrálneho dispečingu na riadenie a správu inteligentne riadených križovatiek či tunela.


Potrebné sú investície do peších trás

Vypracovaný dokument je podmienkou čerpania eurofondov pre dopravu v Prešove. Ako ďalej spresnila A. Turčanová, mesto má dnes pripravený 20-miliónový balík z európskych zdrojov. "Máme aj vlastné zdroje, ale tie sú určené najmä na spolufinancovanie veľkých investičných projektov, ktoré budeme čerpať z programu Integrovaná infraštruktúra a regionálneho operačného programu," pokračuje primátorka.

Podľa J. Kašíka je filozofiou v maximálnej možnej miere využiť investície, ktoré je možné z eurofondov čerpať. "Na druhej strane, len čo sa nejaká investícia vybuduje, je potrebné obmedzovať kapacitu pre automobilovú dopravu v meste. Na Levočskej ulici sa vybudujú dva pruhy iba pre autobusy a cyklistov, obmedzí sa prejazdnosť centra mesta a maximálne by sme chceli skvalitňovať verejnú dopravu. To znamená v meste už nebudovať kapacitné stavby pre automobilovú dopravu s výnimkou cesty okolo rieky Sekčov, ktorá má byť doplnkom siete. V meste je potrebné investovať do peších trás, ktoré tu chýbajú. Takisto vylepšovať sieť pre cyklistov, ktorá aspoň sezónne môže pomôcť, a infraštruktúru pre verejnú dopravu. Tá je historicky v Prešove na dobrej úrovni a je potrebné ju na vysokej úrovni udržiavať, aby bola špičkou v rámci Slovenska," dodal J. Kašík.


Masterplan má platiť do roku 2040

Podstatnou zložkou Masterplanu je aj softvér, ktorý na základe vstupných údajov, ako je napríklad počet obyvateľov, škôl či miest s najfrekventovanejšou premávkou, namodeluje možné dopravné situácie a vďaka analýze nájde najrýchlejšie a najlepšie riešenie nielen pre chodcov a vodičov, ale aj cyklistov a ďalších účastníkov cestnej premávky. Umožní zistiť napr. aj to, ako ovplyvní dopravnú situáciu v Prešove ďalšia výstavba.

Masterplan je platný do roku 2040. Nie je však fixný, jeho ďalšie úpravy a prípadné doplnenia závisia aj od ďalšieho rozvoja inovácií či ekonomických faktorov. Tvorca dokumentu J. Kašík odporúča funkčnosť Masterplanu prehodnotiť každých päť rokov. Dokument ešte musí schváliť mestské zastupiteľstvo, stane sa tak po dokončení posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie. Primátorka mesta odhaduje, že by to mohlo byť na aprílovom zasadnutí.

Foto: SITA

Podobné články