Pri brehu jazera Počúvadlo bude promenáda s lávkou nad vodou

12.06.2020, ABC-bývanie.sk, SITA | Mestá, obce, regióny

Pri východnom brehu jazera Počúvadlo pri Banskej Štiavnici plánujú postaviť promenádu aj s lávkou nad vodnou hladinou. Jazero je jednou z turisticky najatraktívnejších miest v okolí.

Projekt investične pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Štiavnica a Banskobystrický samosprávny kraj. "Jednou zo slabých stránok tajchu je prístupnosť hlavného miesta rekreácie. Chodci používajú frekventovanú cestnú komunikáciu, kadiaľ jazdia autá a často tu aj parkujú. Peší chodník pri ceste neexistuje a v zložitých terénnych pomeroch sa jednoducho nedá postaviť. Na zvýšenie bezpečnosti ľudí sa navrhuje pozdĺž východného brehu jazera vytvoriť drevenú lávku, tesne nad hladinou vodnej plochy," vysvetľuje Igor Kuhn, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Štiavnica, s tým, že drevená promenáda počíta aj mólami pre kúpajúcich sa, rybárov, parkovanie lodiek a podobne.

Pocuvadlo-X-1.jpg

 Drevenú lávku postavia pri východnom brehu jazera Počúvadlo, z tohto pohľadu teda na pravej strane


 

So zámerom už pred časom prišlo občianske združenie Sitnianski rytieri, ktoré sa postaralo o projektovú dokumentáciu, na finančne náročný projekt však nemali peniaze. "Spoluprácou s krajskou samosprávou a členským vstupom Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Štiavnica sa v roku 2018 vytvoril priestor na realizáciu aj investične náročnejších infraštruktúrnych projektov," hovorí riaditeľ.

Poznamenáva, že dnes už majú na výstavbu promenády všetky povolenia a podpísané zmluvy s majiteľom pozemkov. "Máme tiež zabezpečené zdroje na priebežnú údržbu a zazmluvneného budúceho správcu, ktorý sa o udržiavanie chodníka bude starať," dopĺňa I. Kuhn.

Inšpiráciou pre projekt boli podobné stavby na vodných plochách v Európe. Drevený chodník s dĺžkou 350 metrov a šírkou 1,8 metra bude stáť na dubových koloch, umiestnený bude tesne pri brehu jazera. Na niekoľkých úsekoch, kde to profil dovoľuje, pôjde promenáda po brehu a na viacerých miestach budú malé móla, ktoré budú slúžiť rybárom.

"Prvá, plne funkčná etapa projektu má byť ukončená ešte tento rok. Financovať sa bude z členského príspevku Rozvojovej agentúry Banskobystrického kraja a zo štátnej dotácie pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región Štiavnica. Druhú etapu promenády chceme realizovať v roku 2021 zo štátnej dotácie a z ďalších zdrojov," dodáva I. Kuhn s tým, že celkové náklady na technologicky aj finančne náročný projekt odhaduje na 180-tisíc eur.

Foto: ABC-bývanie.sk

Podobné články