Kúpeľňa pre vesmírnu stanicu, znie zadanie študentskej súťaže

10.02.2015, Katarína Dudáková | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Kúpeľňa pre dlhodobý pobyt na vesmírnej stanici. Taká je téma 4. ročníka súťaže Axor H₂O story pre študentov vysokých technických a umeleckých škôl a univerzít v Českej republike a na Slovensku.

Súťažné návrhy na tému Bathroom for Space station môžu študenti odovzdávať od začiatku februára do 31. mája 2015. Autor najlepšej práce, ktorá vzíde z hlasovania odbornej poroty, získa možnosť úspešne naštartovať svoju profesionálnu kariéru. Spoločnosť Hansgrohe zabezpečí predstavenie víťazného súťažného návrhu vo fyzickej podobe na renomovanej prehliadke dizajnu Designblok 2015 v Prahe.

Axor-sutaz-1-X.jpg

 Barbora Procházková, víťazka hlasovania odbornej poroty vlaňajšieho ročníka súťaže Axor H₂O story, získala možnosť predstaviť svoj projekt verejnosti počas Designbloku 2014 v Prahe a týždennú stáž v nemeckom centre vývoja a výroby nových výrobkov značky Axor.


 

Vstupenka medzi profesionálov

"Designblok je atraktívne podujatie, ktoré priťahuje z roka na rok viac návštevníkov. Sami študenti považujú súťaž Axor H₂O story za jedinečnú príležitosť zviditeľniť sa a vstúpiť do sveta profesionálov. Navyše, svojou aktívnou účasťou sa zapájajú priamo do procesu dizajnu a výroby na tej najvyššej profesionálnej úrovni," vysvetľuje prínosy výhry Ladislav Grebec, konateľ firmy Hansgrohe. Popri prezentácii na Designbloku 2015 získa víťaz hlasovania odbornej poroty aj týždennú návštevu v nemeckom centre vývoja a výroby značky Axor.

Atraktívna týždenná stáž v Axore čaká aj na víťaza, ktorý vzíde z hlasovania verejnosti. Autor návrhu s najvyšším počtom hlasov, ktoré získa počas online hlasovania na www.h2ostory.sk, bude mať možnosť sledovať proces tvorby dizajnovej kolekcie Axor.


Bathroom for Space station

Tohtoročnou úlohou študentov je spracovať tému vody a kúpeľne vo vesmíre: Bathroom for Space station – kúpeľňa pre dlhodobý pobyt na vesmírnej stanici. Ústrednou témou súťažného návrhu by malo byť riešenie konfliktu: kompaktnosť a úspornosť verzus faktor potrebnej psychohygieny a relaxu. Študenti by nemali tiež zabúdať aj na vplyv "gravitácie". Hlavným kritériom posudzovania práce je funkčnosť, kreativita, nevšednosť návrhu, forma prezentácie a jej realizovateľnosť v rámci výstavy Designblok 2015.

"Neustále nabádame mladých autorov, aby sa nebáli zísť z tradičných schém premýšľania. Z návrhov by mala byť vanúť sloboda, uvoľnenosť a príbeh, ktorý vychádza z vnútra autora," vyzýva L. Grebec.


Porota rozhodne v júni 2015

O najlepšom návrhu, ktorý bude fyzicky predstavený verejnosti na Designbloku 2015 v Prahe, rozhodne odborná porota v júni 2015. Všetky prihlásené návrhy, ktoré splnia súťažné podmienky, budú zverejnené od júna na tejto stránke. Na tejto stránke bude môcť hlasovať o najlepšom návrhu aj široká verejnosť. Online hlasovanie sa skončí 31. augusta 2015.

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl s odborným zameraním na architektúru, stavebníctvo, dizajn a výtvarné umenie. Každý účastník sa musí zaregistrovať vyplnením registračného formulára TU, a to odo dňa vyhlásenia súťaže do 31. mája 2015. Študenti musia svoje práce odovzdať najneskôr do 31. mája 2015 do 16.00 h v elektronickej podobe.

Výsledky súťaže budú oficiálne zverejnené na slávnostnom vyhlásení výsledkov počas výstavy Designblok 2015 v Prahe.

Foto: Hansgrohe

Podobné články