Schüco na stavebnom veľtrhu Bau 2019: okná a fasády proti hluku

04.02.2019, Juraj Turzo | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Hustota zástavby a rastúca koncentrácia dopravnej premávky v mestách vedú k čoraz väčšiemu hluku a hlukovému znečisteniu (noise pollution). Hluk ruší a znižuje kvalitu života, ba môže viesť aj k ochoreniam.

Pri projektovaní nových budov v mestských priestoroch sa preto čoraz väčšmi dostávajú do popredia opatrenia potláčajúce hluk a jeho šírenie. Na medzinárodnom stavebnom veľtrhu Bau 2019 v Mníchove (14.-19. januára t.r.) spoločnosť Schüco predstavila nové riešenia opláštenia budov, ktoré môžu znížiť hladinu hluku v interiéri a v urbanizovaných vonkajších priestoroch. Firma predviedla aj dva nástroje na prácu s akustikou, ktorú môžu využiť spracovatelia okien a fasád, ako aj developeri, architekti a klienti.

Schueco-hluk-1-X.jpg

 Hluk pôsobí rušivo, znižuje kvalitu života a citlivejším osobám môže spôsobovať aj zdravotné problémy. Na stavebnom veľtrhu Bau 2019 v Mníchove spoločnosť Schüco predstavila nové riešenia, ktoré pomáhajú znížiť hladinu hluku v interiéri a v urbanizovaných vonkajších priestoroch.


 

Alarmujúci lomoz na uliciach

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) nedávno vypracovala Smernice o hluku v životnom prostredí pre európsky región (Environmental Noise Guidelines for the European Region) s cieľom chrániť ľudské zdravie pred environmentálnym hlukom.

Usmernenia WHO odporúčajú znížiť hladiny hluku spôsobené dopravou na uliciach napríklad na menej ako 53 decibelov (dB), pretože dopravný ruch nad touto hladinou môže byť škodlivý pre zdravie ľudí. Je alarmujúce, že na rušnej ulici sú dnes bežne namerané hodnoty vyššie ako 80 dB.

Výrobcovia okien a fasád stoja pred úlohou nájsť nové smery a riešenia konštrukcií a rozličných foriem povrchových úprav, ktoré by bolo možné použiť v praxi čo najskôr. Spoločnosť Schüco sa tiež podujala na túto neľahkú úlohu a vyvinula produkty a nové prototypy riešení, ktoré znižujú hladinu hluku v celom opláštení budovy.

Schueco-hluk-2-X.jpg

 Posuvná jednotka Schüco ASE 80.HI Design Line je vybavená ventilačným modulom ANC (Active Noise Canceling) v puzdre skrytom v stene. Keď je posuvná jednotka zatvorená, vetracia jednotka ANC je ukrytá. Pri vetraní sa poloha rukoväte na posuvnom krídle používa na vytiahnutie (vyklopenie) ventilačného modulu ANC zo steny.


 

Zníženie hluku prirodzeným vetraním

Nové okenné riešenie Schüco AWS 90 AC.SI ponúka zníženie hluku a prirodzené vetranie v sklopenej polohe. Efekt sa dosiahne pomocou špeciálne vyvinutého stredového tesnenia a privádzania čerstvého vzduchu cez ventilačný rám. Týmto spôsobom sa zvuk rozptýli a hluk sa značne zníži.

Pri sklopení okna sa jednak dosiahne zníženie hluku o 31 dB, jednak sa súbežne s tým vetrá. Okenné riešenie ponúka mimoriadne vysokú úroveň užívateľského komfortu, najmä v rezidenčných a kancelárskych budovách v oblastiach zamorených hlukom.

Schueco-hluk-3-X.jpg

 Okenné riešenie AWS 90 AC.SI má špeciálne stredové tesnenie a vzduch prúdi cez krídlo, čo vedie k utlmeniu zvuku v sklopenej otvorenej polohe


 

Firma Schüco ukázala aj prototypy dvoch ďalších spôsobov zníženia šírenia hluku. V prvom prípade ide o ventilačné moduly ANC (Active Noise Canceling). Vo ventilačnom kanáli vetracieho modulu ANC sú inštalované reproduktory a mikrofóny.

Mikrofón zaznamená úroveň externého hluku a s pomocou špeciálneho softvéru reproduktory okamžite generujú zodpovedajúci protihluk, teda zvuk na podobnej frekvencii ako šum. Tieto dve zvukové vlny interferujú, t.j. hluk a protihluk sa zmiešajú tak, že celková hluková hladina sa citeľne zníži.

Ventilačný modul ANC bude osadený v nepriehľadnom ventilačnom krídle AWS VV a v posuvnej jednotke ASE 80.HI. Posuvná jednotka ASE 80.HI Design Line je vybavená vetracím modulom ANC v puzdre skrytom v stene (pocket design). Keď je posuvná jednotka zatvorená, vetracia jednotka ANC je skrytá. Ak je potrebné vyvetrať, stačí použiť rukoväť posuvného krídla na vytiahnutie ventilačného modulu ANC zo steny.

Schueco-hluk-4-X.jpg

 Prototyp Schüco predstavený na Bau 2019: moduly ANC (Active Noise Canceling) skryté vo ventilačnom krídle AWS VV znižujú hladinu hluku


 

Zníženie zvuku pomocou absorpcie

Značne prispieť k zníženiu šírenia hluku v mestských priestoroch môžu aj vonkajšie fasády pohlcujúce zvuk. Na rozdiel od bežných stavebných prvkov absorbujú zvuk skôr ako odrážajú. S komponentmi absorbujúcimi zvuk možno dosiahnuť až 80-percentnú absorpciu zvuku.

Schüco má prototyp so štyrmi riešeniami, ktoré dovoľujú integrovať absorpčné jednotky do konštrukcie obvodového plášťa budovy. Prvým príkladom je fasáda Schüco Facid Silence, absorpčná jednotka integrovaná do fasády. Druhým príkladom je perforované vonkajšie opláštenie vybavené absorpčným materiálom.

Tretia verzia, ktorá je takisto vizuálne atraktívna a technicky funkčná, absorbuje zvuk mikroperforovanými pilastermi (pilaster pripomína stĺp, je však plochý a má najmä dekoratívny účel). Štvrtý príklad absorpcie zvuku predstavujú lamely v slnečnej clone vyrobené z perforovaného plechu. Toto akustické tienenie je založené na systéme Schüco ALB.

Schueco-hluk-5-X.jpg

 Vonkajšie fasády pohlcujúce zvuk môžu významne prispieť k utlmeniu šírenia hluku v mestských priestoroch


 

Nástroje na projektovanie akustiky

S aplikáciami SoundCal a Digital Acoustics Lab spoločnosť Schüco čoskoro spustí dva nové nástroje, ktoré pomôžu určiť efekt utlmenia hluku okenných a fasádnych prvkov. Spoľahlivé údaje o hodnotách redukcie zvuku sa tak môžu rýchlo vypočítať aj pri komplexných výplňových prvkoch. Možno si vybrať vhodné zasklenie a určiť najlepšie kombinácie rámov a zasklenia.

Schueco-hluk-6-X.jpg

 Nástroje na plánovanie akustiky: Schüco s aplikáciami SoundCal a Digital Acoustics Lab prináša dva nové nástroje na určenie efektu znižovania hluku okenných a fasádnych jednotiek


 

Softvér SoundCal vypočítava vážený index zvukovej nepriezvučnosti RW pre okná a fasády Schüco. Výsledok simulácie je možné si aj vypočuť. Výpočty sú založené na normách DIN 4109-2:2016-07 a DIN EN 12354. Hodnota, ktorá sa vypočítava v závislosti od veľkosti a rozdelenia jednotky, ako aj profilového systému a zasklenia, slúži ako opora pri projektovaní.

Digital Acoustics Lab (DAL) je aplikácia založená na cloudovej technológii. Developeri, architekti a klienti ju môžu využiť na určenie účinkov prenosu hluku pre okná a fasády Schüco na základe frekvencie. Výsledok simulácie je opäť možné aj reálne počuť. Rozličné fasádne systémy a zasklenia sa porovnávajú v celom akustickom frekvenčnom rozsahu. Architekti môžu používať softvér na skontrolovanie špecifikácií okien a fasád a klienti môžu kontrolovať výkonnosť špecifikácií projektu.

Foto: Schüco International KG

Podobné články