Centrop predstavuje potenciál budúceho rozvoja Bratislavy

16.03.2016, Katarína Dudáková | Správy zo stavebníctva

V severozápadnej časti Bratislavy sa pripravuje realizácia projektu Centrop. Jeho počiatočná fáza ráta s výstavbou predmontážnych a skladových hál na území s rozlohou 70 hektárov.

Centrop-logo-3-X.jpgÚvodná etapa projektu Centrop, v katastrálnom území mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, reaguje na pretrvávajúci dopyt zo strany developerov priemyselných a logistických hál. Tí majú dlhodobý záujem o stavebné pozemky v blízkosti automobilky Volkswagen.

Investor momentálne realizuje jednoduché pozemkové úpravy tak, aby v lokalite s rozlohou 70 ha pripravil priestor na ďalšiu výstavbu. "Územie leží v priamom susedstve s automobilkou a ďaleko od existujúcich obytných zón. To ho predurčuje k využitiu na výstavbu dodávateľského parku," hovorí Michal Smolec, projektový manažér projektu Centrop.

Lokalita je silnou stránkou projektu. Vyznačuje sa dobrou dopravnou dostupnosťou. "Blízkosť dodávateľov k výrobnému závodu by významne skrátila čas dodávok, eliminovala ťažkú koncentrovanú dopravu na diaľnici a priľahlých cestách a s tým spojenú tvorbu emisií CO₂," vysvetľuje M. Smolec.

Centrop-1-X.jpg


Urbanistická štúdia územia

Vhodnosť priemyselnej výroby potvrdila aj urbanistická štúdia územia, ktorú vypracovalo architektonické štúdio Compass, s.r.o., na čele s Jurajom Benetinom a Matejom Grébertom. Podľa architekta J. Benetina, spoluautora urbanistickej štúdie, patrí územie tzv. severozápadného rozvojového pólu hlavného mesta vďaka vybudovanej infraštruktúre medzi lokality s najväčším urbanistickým potenciálom.

"Bratislava sa týmto smerom rozvíjala trochu v nerovnováhe aj čo sa týka funkcií. V tomto póle naďalej dominuje bývanie. Je však dôležité, aby sa tu posilňovali aj ďalšie mestské funkcie, akými sú služby verejnosti, obchod, administratíva či ľahký priemysel, ktoré spoločne vygenerujú nové pracovné miesta," poznamenáva.

Podľa autorov štúdie je územie s rozlohou 70 ha v tesnej blízkosti automobilového závodu vhodné svojím umiestnením na výstavbu dodávateľského parku. Upozorňujú však, že treba dobre premyslieť, aký druh zástavby ďalej vznikne na tomto území. "Vzhľadom na prítomnosť automobilky je zrejmé, že treba nájsť kompromis medzi priemyselnou zónou, kde by mohli vzniknúť nové pracovné miesta, a tým, čo uvidia návštevníci prichádzajúci z diaľnice D2 ako prvé," dopĺňa J. Benetin.

Centrop-2-X.jpg


Prínos pre mestskú časť i Bratislavu

Mestská časť Záhorská Bystrica získa realizáciou úvodnej fázy projektu Centrop v prvom rade vyššie príjmy z daní z nehnuteľností. Investor odhaduje, že ročná daň zo stavieb, ktoré môžu byť umiestnené na 70 hektároch, je okolo 1 milióna eur. Okrem toho, v novopostavenom dodávateľskom parku vzniknú nové pracovné miesta.

"Oceňujem, že investor o svojich zámeroch otvorene a transparentne komunikuje s našou mestskou časťou. Navyše má snahu realizáciou pozemkových úprav sprehľadniť a hospodárne usporiadať komplikované vlastnícke vzťahy na 600 ha území tak, aby vlastníci neprišli ani o meter štvorcový. Vo vzťahu k Záhorskej Bystrici sa projekt rozprestiera v nekonfliktnom území a môže priniesť mestu, a teda aj do pokladnice mestskej časti, chýbajúce peniaze na jej modernizáciu a ďalší rozvoj," hodnotí doterajšiu spoluprácu s investorom Jozef Krúpa, starosta Záhorskej Bystrice.

Z rozvoja tejto lokality bude profitovať i mesto Bratislava. Z dlhodobého hľadiska si projekt Centrop kladie za cieľ ponúknuť na tomto území čo najviac mestských funkcií. Ľudia z okolitých mestských častí nebudú nútení cestovať za vybavenosťou do centra. Z rozvoja lokality získa v neposlednom rade aj štát, a to 3,5 mil. eur z poplatku za vyňatie pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Centrop-4-X.jpg


Aktuálny stav projektu

Realizácii úvodnej etapy projektu Centrop zatiaľ bráni územný plán hlavného mesta. "Z našej strany sme splnili všetky požiadavky zúčastnených strán. Touto cestou chceme apelovať na predstaviteľov mesta Bratislava, aby vo veci zmien územného plánu začali urýchlene konať, pretože za posledné štyri roky sa pre žiadny pripravený developerský projekt územný plán nezmenil," nabáda M. Smolec.

Ak sa územný plán zmení, výstavba dodávateľského parku sa do 15 mesiacov od schválenia zmeny môže začať realizáciou infraštruktúry. Samotná výstavba každej z jednotlivých prevádzok dodávateľského parku na 70 ha bude trvať zhruba rok. Prevádzky sa môžu budovať postupne a jednotlivo alebo spoločne, súbežne. To ukáže čas a dopyt po nich. Trend zvyšovania výrobných kapacít automobilky Volkswagen v tomto smere vysiela optimistické signály.

Centrop-5-X.jpg

Vizualizácia: Centrop

Podobné články