Prioritou bude výstavba diaľnic, na bývanie pôjde menej peňazí

15.08.2011, SITA | Správy zo stavebníctva

Výdavky ministerstva dopravy v roku 2012 by mali dosiahnuť 2,126 miliardy eur a oproti schválenému rozpočtu na tento rok sa majú zvýšiť o 12,9 percenta, resp. o 243,45 milióna eur.

Z celkovej sumy má ísť na rozvoj cestnej a železničnej infraštruktúry 1,911 mld. eur, čo je 89,9 perc. z navrhnutých výdavkov rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v budúcom roku. Medziročne to predstavuje rast o 21,5 perc. (o 338,65 mil. eur). Vyplýva to z predbežného návrhu štátneho rozpočtu na rok 2012.

Zdroje štátneho rozpočtu na cesty a železnice majú tvoriť takmer 1,002 mld. eur, prostriedky Európskej únie 746,81 mil. eur a ich domáce spolufinancovanie 162,52 mil. eur. Spolu s vlastnými zdrojmi Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v objeme 125,78 mil. eur a mimorozpočtovými prostriedkami EÚ na program TEN-T v hodnote 2,23 mil. eur by sa mohli prostriedky na cesty a železnice zvýšiť o 25,1 perc. (o 409 mil. eur) na 2,039 mld. eur.
 

Platba za dostupnosť úsekov R1

Návrh výdavkov rezortu počíta v budúcom roku s platbou za dostupnosť úsekov rýchlostnej cesty R1 v rámci druhého balíka projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) v sume 100,641 mil. eur.

Úhrada dane z pridanej hodnoty v súvislosti s výstavbou tejto komunikácie je plánovaná vo výške 38 mil. eur a výdavky na prípravu a ukončenie projektu majú na budúci rok tvoriť 1,5 mil. eur.

Celkovo tak pôjde o 140,141 mil. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok sú plánované budúcoročné výdavky na projekt PPP nižšie o 47,1 perc. (o 125 mil. eur), a to aj napriek zvýšeniu výdavkov na platbu za dostupnosť komunikácie. Dôvodom je zníženie výdavkov na úhradu DPH a na prípravu PPP.
 

Do roku 2041 dá štát za používanie rýchlostnej cesty 3,92 mld. eur

Podľa rozpočtu pre tento rok majú celkové výdavky v súvislosti s projektom PPP dosiahnuť 264,699 mil. eur, očakáva sa však, že vzrastú na 308,316 mil. eur. Z toho platba za dostupnosť cesty je plánovaná vo výške 24,699 mil. eur, no môže dosiahnuť 25,33 mil. eur.

Úhrada DPH bola plánovaná v objeme 150 mil. eur, môže však dosiahnuť 169,3 mil. eur. Výdavky na prípravu a ukončenie PPP sú plánované na úrovni 90 mil. eur. Očakáva sa, že vzrastú na 113,686 mil. eur. DPH je jednorazová platba splatná pri ukončení stavebných prác na R1.

Tri úseky cesty medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami majú byť odovzdané do predčasného používania koncom septembra tohto roku a severný obchvat Banskej Bystrice by mal byť hotový o rok v júli. Platba za dostupnosť cesty bude od roku 2013 hradená podľa plánu v plnej výške 130,087 mil. eur. Celková platba za dostupnosť R1 počas platnosti koncesie do roku 2041 dosiahne 3,92 mld. eur.
 

Výdavky z európskych zdrojov sa majú zvýšiť o 37,5 perc.

Navrhnuté výdavky z európskych zdrojov sú medziročne vyššie o 37,5 perc. (o 204 mil. eur) a peniaze na ich spolufinancovanie sa majú zvýšiť o 37,1 perc. (o 44 mil. eur). Zdroje štátneho rozpočtu by mali vzrásť takmer o 10 perc. (o 90,9 mil. eur). Vlastné zdroje NDS určené na výstavbu, údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2012 sa majú zvýšiť o 119 perc. (o 68,2 mil. eur).

"Prioritou ministerstva dopravy je plnenie Programu prípravy a výstavby diaľnic na roky 2011 až 2014, zvýšenie čerpania eurofondov a revitalizácia železníc," vysvetlil Ľubomír Tuchscher z ministerstva dopravy.

Na Operačný program Doprava sa pre budúci rok majú rozpočtovať výdavky 1,15 mld. eur, čo oproti tomuto roku znamená rast o 31,8 perc. (o 277 mil. eur). Dôvodom je plánovaný vzostup výdavkov zo zdrojov EÚ, spolufinancovania a prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie plynulého čerpania európskych peňazí.

"Tento výrazný nárast výdavkov súvisí so zámerom vlády SR výstavbu ciest a diaľnic, ako aj železničnú infraštruktúru financovať predovšetkým z prostriedkov EÚ druhého programového obdobia a od roku 2014 aj zo zdrojov EÚ tretieho programového obdobia," vyplýva ďalej z návrhu budúcoročného rozpočtu rezortu dopravy.
 

Pokles výdavkov na bývanie o 16,9 perc.

Na podporu bývania v roku 2012 je v rámci výdavkov rezortu dopravy vyčlenených 132,4 mil. eur, čo je medziročne o 16,9 perc. menej. Prostriedky pre Operačný program Technická pomoc vo výške 13,22 mil. eur sa majú znížiť o 42,5 perc.

Podpora cestovného ruchu má na rok dosiahnuť 3,66 mil. eur, keď schválený rozpočet na túto oblasť v tomto roku počítal so sumou 56,34 mil. eur. Peniaze na cestovný ruch však podľa očakávania dosiahnu v tomto roku okolo 3,12 mil. eur. Výdavky rezortu na ostatné činnosti v budúcom roku sú plánované vo výške 64,71 mil. eur a oproti tomuto roku majú klesnúť o 2,1 perc.

Podobné články