Úvery na nájomné byty by novela zákona o ŠFRB mala zvýhodniť

14.05.2019, SITA | Správy zo stavebníctva

Návrh novelizácie zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) vytvára výhodnejšie podmienky na získanie úveru zo ŠFRB pre právnické osoby, teda aj zamestnávateľov, na obstaranie štandardných nájomných bytov v súkromnom sektore.

Novela má zároveň umožniť zaviesť nový účel podpory na obstaranie ubytovacieho domu, čiže ubytovania pre pracovníkov, ktorí sa nechcú sťahovať za prácou z miesta svojho bydliska aj s celou rodinou. To môže byť podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR jedným z riešení na zabezpečenie ubytovania aj v súvislosti s mobilitou pracovnej sily, kde sa príjem ubytovaného zamestnanca vôbec neskúma.

Dom-6-byvanie-1-X.jpg


Reagujú na výhrady zamestnávateľov

Rezort dopravy a výstavby tak reaguje na výhrady zamestnávateľského združenia Klub 500 k návrhu novely zákona o ŠFRB, ktorý Národná rada SR schválila minulý týždeň v prvom čítaní. V prvom prípade novela ruší limit nákladov na obstaranie nájomných bytov, resp. neobmedzený obstarávací náklad na štvorcový meter podlahovej plochy bytu.

"Stanovuje len maximálnu výšku úveru najviac 1 200 eur/m² podlahovej plochy bytu. Zároveň platí, že na byt je možné poskytnúť úver do 95 percent z obstarávacej ceny bytu, maximálne 96-tisíc eur na nájomný byt, a úver sa poskytuje s ročnou úrokovou sadzbou 1 percento a lehotou splatnosti úveru do 40 rokov," uvádza hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.


Plocha nájomných bytov vzrastie

Má sa aj zvýšiť priemerná podlahová plocha obstarávaných nájomných bytov zo 60 na 70 m², pričom priemerná podlahová plocha dokončených bytov v bytových domoch na Slovensku je 65 m². "Žiadateľ bude mať povinnosť prenajať 80 perc. z obstarávaných nájomných bytov fyzickým osobám žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima (podľa údajov Štatistického úradu SR túto hranicu spĺňa až 95 perc. domácností na Slovensku). Pri 20 perc. obstarávaných bytov nie je vôbec povinnosť skúmať príjem nájomcu," hovorí K. Ducká.

Napríklad pre domácnosť s dvoma dospelými a dvoma deťmi ide o čistý príjem do 2 676,75 eura, v prípade dvoch dospelých s jedným dieťaťom je to v čistom 2 208,70 eura. Príjem domácností sa podľa rezortu dopravy a výstavby bude skúmať len pri prvom prenájme pre nájomcu, pri opakovanom uzatváraní nájomnej zmluvy sa už príjem neskúma. Novela neupravuje trvanie nájmu, žiadateľ - právnická osoba môže pri jej určovaní postupovať v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.


Ubytovne nepomôžu, tvrdí Klub 500

Klub 500 tvrdí, že riešením nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a chýbajúcej motivácie ľudí zostať žiť a pracovať v regiónoch by podľa neho boli štandardné nájomné byty, ktoré by zamestnávatelia mohli budovať a poskytovať svojim zamestnancom a ich rodinám. Ministerstvo dopravy a výstavby chce podľa zamestnávateľov povoliť podnikom stavať len ubytovne internátneho typu, ktoré spomínané problémy nevyriešia. V návrhu novely zákona o ŠFRB navyše navrhlo také podmienky, ktoré zamestnávateľov skôr odrádzajú od výstavby.

Organizácia tiež uviedla, že novela nehovorí o štandardných nájomných bytoch, ale o ubytovniach s bunkami, kde budú dve obytné miestnosti a priestor na osobnú hygienu. "Na účely znižovania regionálnych rozdielov a ubytovania zamestnancov aj s rodinou je potrebné poskytovať nájomné byty, nie bývanie na izbe internátneho typu," vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Ďalšie obmedzenie je podľa Klubu 500 v tom, že o byty sa budú môcť uchádzať v drvivej väčšine zamestnanci, ktorých príjem do domácnosti nepresiahne päťnásobok životného minima, čím budú limitovaní najmä kvalifikovaní zamestnanci, ktorých si chcú zamestnávatelia udržať.


Štát hovorí, že podnikateľom pomáha

"Toto tvrdenie sa nezakladá na pravde. Podmienky poskytovania podpory zo ŠFRB na účel obstarania nájomných bytov pre právnické osoby sú nastavené už v platnom znení zákona o ŠFRB. Novelou zákona, ktorá je v súčasnosti v legislatívnom procese, sa výrazne zlepšujú podmienky pre podnikateľov na tento účel," poznamenáva K. Ducká.

Návrh zákona podľa nej dáva možnosť podporené nájomné byty prenajať aj zamestnancom s príjmom domácnosti nad uvedený limit, ktorých si chcú zamestnávatelia udržať. "Dvadsať percent obstarávaných bytov môžu poskytnúť zamestnancom bez skúmania príjmu nájomcu," dodáva hovorkyňa rezortu.


Úvery majú ísť firmám, čo stavajú nájomné bývanie

Zákon o ŠFRB podľa zamestnávateľov neobsahuje možnosť, aby sa úver poskytol firme zabezpečujúcej výstavbu nájomného bývania, ktorá ho potom prenajme výlučne zamestnávateľovi a nikomu inému, pričom ten ubytuje svojich zamestnancov s využitím podnájomníckeho vzťahu. Toto je jedna zo zásadných vecí, ktorú žiadali zamestnávatelia zmeniť.

"Ide o neakceptovanú, ale pritom zásadnú pripomienku spoločnosti Volkswagen Slovakia, s ktorou sa stotožňujeme. Veľká časť zamestnávateľov sa chce venovať svojmu hlavnému predmetu podnikania a na stavanie a prevádzku nájomných bytov pre zamestnancov chce externe využiť firmu, ktorá má skúsenosti, know-how i zázemie na túto činnosť," dopĺňa T. Gregor.

Klub 500 navrhuje tiež do zákona doplniť reguláciu trojstranného vzťahu žiadateľ (staviteľ) - zamestnávateľ - zamestnanci. Novela zákona o ŠFRB má po schválení v parlamente nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020.

Foto: ABC-bývanie.sk

Podobné články