Program MunSEFF podporil v SR vyše 400 projektov za 85 mil. eur

17.02.2016, Martina Šimegová, SITA | Správy zo stavebníctva

Európska banka pre obnovu a rozvoj a jej partneri ocenili najlepšie energetické projekty financované na Slovensku prostredníctvom programu na podporu a rozvoj obcí v oblasti energetiky MunSEFF.

Program MunSEFF (Municipal Sustainable Energy Financing Facility), ktorý riadi Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD), podporuje Európska únia a poskytuje finančné prostriedky slovenským komerčným bankám vo forme pôžičiek pre obce a súkromné firmy. Účelom sú investície do efektívnejšieho využívania energie v mestskej infraštruktúre, vrátane samosprávnych a obytných budov, verejnej dopravy, centrálneho vykurovania a verejného osvetlenia.

Počas slávnostného večera a udeľovania cien v Bratislave bolo ocenených osem najúspešnejších projektov na podporu investícií do energetickej udržateľnosti. Medzi víťazmi boli Bratislavský samosprávny kraj, mesto Nitra, mesto Spišská Nová Ves, spoločnosti poskytujúce energetické služby (Cofely, SE Predaj a Koor) a správcovia obytných domov (ByPo Ružomberok a Službyt Levice).

Za financovanie projektov energetickej udržateľnosti a svoju angažovanosť boli ocenené aj dve banky, ktoré sa v SR podieľajú na realizácii programu MunSEFF – Slovenská sporiteľňa a VÚB banka.

SNV-skolka-X.jpg

 Mesto Spišská Nová Ves získalo ocenenie Európskej banky pre obnovu a rozvoj o.i. aj za projekt rekonštrukcie, zateplenia a energetických úspor budovy materskej školy na Stolárskej ul.


 

Pokračovať bude program SlovSEFF

Od spustenia programu MunSEFF v roku 2010 bolo podporených viac ako 400 projektov vrátane zlepšenia energetickej efektívnosti v 114 obecných budovách, 219 obytných budovách a 70 projektov mestskej infraštruktúry. Celková výška úverov dosiahla zhruba 85 miliónov eur s celkovými investičnými nákladmi vyše 92 mil. eur. Program bol podporený grantom Európskej únie vo výške 21,3 mil. eur, ktorý sa využil na investičné účely a poskytovanie technickej pomoci partnerským bankám a žiadateľom o podporu projektov.

Projekty financované programom MunSEFF povedú na Slovensku k ročným úsporám energií na úrovni mesta Trnava, ktoré má zhruba 70-tisíc obyvateľov, a zároveň k zníženiu emisií skleníkových plynov o 15-tis. ton.

"K dnešnému dátumu EBRD poskytla 275 mil. eur vo forme úverových liniek pre zúčastnené miestne banky na investície do energetickej udržateľnosti. Hoci dnes hovoríme o úspešnom ukončení programu MunSEFF, banka EBRD má naďalej v úmysle investovať do energetickej udržateľnosti na Slovensku prostredníctvom programu SlovSEFF, ktorý sa zameriava na súkromný sektor," hovorí Lucyna Stańczak-Wuczyńska, riaditeľka finančných inštitúcií pre EU banky v EBRD.


Bratislavský kraj zateplil svoje budovy

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ukončil projekt komplexného zatepľovania desiatich budov vo svojej správe. Cieľom rekonštrukcií siedmich škôl a troch budov domovov sociálnych služieb v rámci program MunSEFF je zníženie energetickej náročnosti budov a dosiahnutie minimálne 30-percentnej úspory energií. "Peniaze sme vo väčšine prípadov použili na výmenu okien, zateplenie budov a na vyregulovanie kúrenia," povedal riaditeľ odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania Úradu BSK Ján Keselý.

Z programu MunSEFF sa v Bratislavskom kraji podarilo zrekonštruovať Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú na Hálovej ulici v Bratislave, kde kraj investoval 800-tis. eur. Ďalšou školou je Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ul. (Bratislava), kde rekonštrukcia stála 685-tis. eur. Zateplenie Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu Na pántoch (Bratislava) vyšlo na 706-tis. eur, Strednej odbornej školy na Záhradníckej v Malinove 510-tis. eur.

Na Strednej odbornej škole na Svätoplukovej ul. (Bratislava) náklady na rekonštrukciu dosiahli 575-tis. eur, na opravu Strednej odbornej školy automobilovej Jána Jonáša (Bratislava) BSK dal 748-tis. eur a oprava Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre vyšla na 493-tis. eur. Z programu kraj obnovoval napríklad aj Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa v Bratislave, náklady boli vyše 300-tis. eur.

MunSeff-BSK-X.jpg

 Ocenený bol aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Cenu mu odovzdala Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR, diplom prevzal Ján Keselý, riaditeľ odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania Úradu BSK.


 

Foto: MunSEFF, Peter Brichta

Podobné články