Stavebné firmy znepokojuje pokles výkonov a nezáujem mladých ľudí

22.03.2017, SITA | Správy zo stavebníctva

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) je znepokojený pokračujúcim výrazným poklesom výkonov v odvetví najmä v dôsledku nedostatočného množstva infraštruktúrnych projektov.

Stavbárov znepokojuje aj malý záujem mladých ľudí o stavebné profesie a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Profesijná organizácia má výhrady aj k zastaranému stavebnému zákonu, ktorý má už vyše 40 rokov, a preto žiada ministerstvo dopravy a výstavby, aby čo najskôr pripravilo nový zákon.

26b-shutterstock_114098614-1-X.jpg


Odvetvie padá, obrat sa nečrtá

O týchto a ďalších problémoch, ako aj svojich návrhoch, chcú stavbári informovať cez Fórum stavebných investícií, ktorého vznik oznámili dnes pri príležitosti odbornej konferencie Fórum slovenského stavebníctva počas prvého dňa 38. ročníka stavebného veľtrhu Coneco v bratislavskej Inchebe.

"Stavebníctvo od začiatku minulého roku kontinuálne padá, až dosiahlo takmer 20-percentný pokles v januári 2017. Príčinami sú najmä útlm v inžinierskom stavebníctve, pozastavovanie už rozbehnutých projektov, prehodnocovanie stratégií," povedal prezident ZSPS Pavol Kováčik. Dôvodom je podľa neho to, že viaceré projekty, ktoré boli pripravené na výstavbu alebo vysúťažené, sa nerealizujú a nie je za ne náhrada. "Horšie je to, že v nevidíme v krátkom období jasný obrat, lebo trend sa ukazuje ako trvalejší. Takže o to viac nás to napĺňa určitými obavami," uviedol.


Slabý rok 2016

V stavebníctve pokračuje pokles produkcie z vlaňajška. V januári tohto roku sa výkony odvetvia podľa Štatistického úradu SR znížili medziročne o 17,2 percenta na 217,6 milióna eur, hoci po zohľadnení sezónnych vplyvov boli o 3,3 perc. vyššie ako v decembri 2016. Z hľadiska výrobného zamerania sa objem prác na budovách znížil o 18,9 perc. a na inžinierskych stavbách o 15,3 perc. Stavebná produkcia na Slovensku v roku 2016 medziročne klesla o 10,7 perc. na 4,872 miliardy eur.

V roku 2015 stavebníctvo SR po šiestich rokoch medziročného poklesu vzrástlo o 17,9 perc. pri objeme 5,4 mld. eur. Stavebná produkcia predtým naposledy vzrástla v roku 2008, a to medziročne o 11,9 perc. V rokoch 2009 až 2014 výkony klesli v súhrne o 39,6 perc. Koncom roku 2015 sa skončilo oprávnené obdobie na využitie eurofondov v programovom období 2007-2013, čo sa potom premietlo do zníženia produkcie v stavebníctve.


Štát sa nevie rozhýbať

Šéf ZSPS si myslí, že súčasný pokles výkonov sektora nesúvisí úplne s pomalým čerpaním peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014-2020. "Peniaze, ktoré sú alokované v novom programovom období, sú známe niekoľko rokov. Štátna administratíva mala dosť času pripraviť sa na toto obdobie, takže je prekvapujúce, že ešte celkom pripravená nie je. Vzhľadom na dĺžku realizácie niektorých projektov môže byť už ohrozené samotné čerpanie prostriedkov do roku 2023 a niektoré projekty sa nestihnú pripraviť," upozornil P. Kováčik.

Nový stavebný zákon, ktorého návrh by mal rezort pripraviť najskôr na budúci rok, by mal podľa prezidenta zväzu najmä urýchliť prípravu stavieb a zvýšiť záujem investorov o Slovensko. P. Kováčik hovorí, že niektorí súkromní investori zo zahraničia neprídu alebo odišli, lebo nevedeli, kedy pre nejasnú legislatívu získajú stavebné povolenie a postavia svoj podnik. Zväz považuje za potrebnú aj elektronizáciu stavebných úradov.

Negatívny vplyv na stavebníctvo má podľa ZSPS i nedostatočná odborná príprava, ako aj nezáujem mladých a nevyužitý potenciál na prácu v sektore. "Existuje výrazný nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami na trhu práce. Ak bude vývoj naďalej takýto, na Slovensku síce budeme vedieť technologicky kvalitne stavať, no o chvíľu nebudeme mať s kým. Dnes máme 200 učňov pripravujúcich sa na stavbárske profesie, čo je alarmujúce nízke číslo," uviedol P. Kováčik.


Firmy sa snažia udržať si ľudí

V stavebníctve SR bolo vlani vyše 157-tisíc pracovníkov, čiže 7 perc. celého hospodárstva. Napriek rastu ekonomiky sa prejavuje nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. V robotníckych profesiách v stavebníctve má viac ako polovica pracovníkov vyše 45 rokov, pred desiatimi rokmi to bolo 38 rokov. Stavebné firmy využívajú aj ľudí zo zahraničia, napríklad z Bulharska, Rumunska, Ukrajiny či Bieloruska.

"Riešime otázku využitia kapacít presunom do iných segmentov na Slovensku, pokiaľ je to možné, najmä do pozemnej a bytovej výstavby. Niektoré špecializované kapacity sa pokúšajú stavebné spoločnosti uplatniť v zahraničí, či už v Českej republike, na Islande, v Nórsku," povedal P. Kováčik. Stavebné podniky si podľa neho chcú udržať zamestnancov, lebo keby ich prepustili, neskôr by ich už nezískali späť. Nevyužité sú napríklad kapacity pri výstavbe mostov. "Lepšie je pokúsiť sa využiť tieto kapacity v zahraničí alebo krátkodobo presunúť na iné typy prác, než ich prepustiť. To je posledné riešenie," dodal P. Kováčik.

Foto: Shutterstock

Podobné články