Investíciám do nehnuteľností sa v roku 2016 bude dariť, tvrdí Colliers

07.01.2016, Katarína Dudáková | Štatistiky, analýzy, trendy

Investori v celosvetovom meradle majú a budú mať chuť investovať do nehnuteľností. Uvádza to medzinárodná poradenská spoločnosť Colliers vo svojej správe Globálny investičný výhľad 2016.

Pri nehnuteľnostiach sa investori zamerajú najmä na primárne cieľové trhy s nižšou mierou rizika a so stabilnými ekonomickými podmienkami, píše Colliers International Group. Na sekundárnych trhoch k investičnej aktivite povedú nízke úrokové sadzby. Výsledky prieskumu medzi investormi potvrdzuje aj objem transakcií za prvých deväť mesiacov roku 2015. Vo svete sa do nehnuteľností investovalo 625 miliárd amerických dolárov, čo bol medziročný nárast o 11 percent.

Colliers-reality-1-X.jpg


Nastal čas bezpečných investícií

"Správa komplexne popisuje ekonomické zdravie a náladu na hlavných teritóriách, ktoré slúžia ako užitočný ukazovateľ pre budúci vývoj lokálnych trhov na celom svete," hovorí John B. Friedrichsen, finančný riaditeľ Colliers International. "Správa naznačuje, že dni, keď sa nehnuteľnosti predávali z jedného fondu na druhý, sa už skončili a štandardné sú dlhodobé bezpečné investície na kľúčových trhoch. Vzhľadom na veľké objemy naakumulovaného kapitálu je zrejmé, že na druhom konci rizikového spektra budú investori neustále hľadať príležitosti, a to najmä v menej prestížnych mestách a na zotavujúcich sa trhoch," dodáva J. B. Friedrichsen.

Z vyše 600 investorov, ktorých spoločnosť Colliers oslovila, viac ako polovica (52 perc.) v roku 2016 investície do nehnuteľností zvýši, kým zníženie plánuje len 11 perc. Investície do realít budú teda kontinuálne rásť aj tento rok.


Kľúčové zistenia v správe Colliers

Trh nehnuteľností naďalej láka. Vnímanie realitného trhu zostáva naďalej pozitívne. Po uzavretí predpokladaných globálnych transakcií by mala ich hodnota prekročiť úroveň z roku 2014 a koncom roku 2016 by sa mala priblížiť k objemu pred krízou. Vyše polovice respondentov s portfóliom reprezentovaným viacerými investičnými aktívami uvádza, že do nehnuteľností by v najbližších 12 mesiacoch vložili viac prostriedkov.
Likvidný trh je stále preferovaný. Kým investori, ktorí sa orientovali na výnosy, sa posunuli bližšie k sekundárnym aktívam a okrajovejším trhom, hlavným cieľom rozhodujúcich cezhraničných investorov počas najbližších 12 mesiacov zostanú najlikvidnejšie trhy (USA, Veľká Británia, Nemecko, Austrália a Japonsko) a globálne mestá (Londýn, Paríž, New York, San Francisco, Tokio, Sydney). Pri vstupe na periférne trhy s vyšším výnosom sa likvidita považuje za prekážku.
Vysoké ceny. V záujme lepšej výkonnosti investícií sa v roku 2016 bude väčší dôraz klásť na bezpečnosť príjmov a správu aktív. Pre niektorých investorov je čím ďalej, tým ťažšie dosiahnuť očakávanú úroveň výnosnosti, a to najmä na „preplnených“ kľúčových trhoch, ktoré mnohí považujú za drahé. Niektorí manažéri fondov tvrdia, nesúlad medzi očakávaniami klientov ohľadne výnosnosti a tým, čo trh ponúka, rastie.
Mierna chuť riskovať. Medzinárodní investori trhu naďalej dôverujú, ale v dôsledku nedávnej hospodárskej nestability a geopolitických udalostí sú obozretnejší. Existuje obava, že ekonomické prostredie sa môže kedykoľvek zmeniť. Čína a USA a ich úrokové sadzby sú len dva problémy, ktoré rezonujú medzi investormi.
Lokálne partnerstvá. Výsledky prieskumu Colliers naznačujú, že globálni investori budú viac spolupracovať s lokálnymi odborníkmi. Cieľom bude nájsť príležitosti na bezpečné investovanie značného množstva kapitálu.
Návrat dlhov. Viac investorov sa pri financovaní akvizícií zadlžuje. To znamená, že nastala tá časť fázy cyklu, keď namiesto vlastného kapitálu nastupuje dlh. To platí najmä pre kontinentálnu Európu, kde úrokové sadzby zostanú pravdepodobne dlho nízke, aj vďaka programu kvantitatívneho uvoľňovania v eurozóne.

Viac informácií nájdete v správe Global Investor Outlook 2016, ktorá sa v angličtine dá stiahnuť TU.

Podobné články