Náladu v stavebníctve poznačilo v máji to, že firmy musia prepúšťať

31.05.2011, Ivo Nittmann | Štatistiky, analýzy, trendy

Nálada stavebných firiem sa v máji 2011 oproti aprílu nezmenila. Indikátor dôvery v stavebníctve, ktorý hovorí, ako podniky hodnotia svoju situáciu a čo očakávajú od najbližších troch mesiacov, potvrdil aprílovú úroveň -41,5 bodu.

Vplyv jeho zložiek sa vzájomne eliminoval, zlepšenie pri dopyte bolo vyvážené zhoršením v súvislosti s očakávanou zamestnanosťou. Oznámil to Štatistický úrad SR, ktorý dodal, že za úrovňou dlhodobého priemeru zaostal indikátor o 17,5 percentuálneho bodu (p.b.).

Nálada v slovenskom stavebníctve sa po období útlmu zlepšovala od vlaňajšieho septembra až do decembra, v januári až marci tohto roku znovu postupne ochabovala a opäť sa zlepšila v apríli. Vývoj indikátora dôvery v stavebníctve sleduje štatistický úrad od roku 1997, na historicky najnižšej úrovni bol v druhej polovici roku 1999.

Po dvoch mesiacoch poklesu sa v máji zasa zlepšila nálada v ekonomike SR. Ako pokračoval štatistiícký úrad, v porovnaní s aprílom hodnota trojmesačného kĺzavého priemeru indikátora ekonomického sentiment vzrástla tento mesiac o 1,2 bodu na 95,4 bodu. Názory respondentov boli optimistickejšie ako v rovnakom období minulého roku (o 4,9 bodu), hoci aktuálny údaj zaostáva za dlhodobým priemerom o 2,5 bodu.
 

Bariéry rastu nepociťuje 8 perc. spoločností

Trend stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní s aprílom zhoršil o ďalších 9 bodov na -15 p.b., keď nižšiu stavebnú aktivitu uviedlo 22 percent respondentov, 66 perc. ju hodnotilo ako nezmenenú a zvýšenie zaznamenalo 12 perc. podnikov.

Hodnotenie súčasného dopytu po stavebnej produkcii sa zvýšilo o 1 bod na -51 p.b. Za dostatočný ho považovalo 43 perc. spoločností, ako nedostatočný ho posudzovalo 57 perc. firiem a nik ho nevnímal ako viac než dostatočný.

Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 60 perc. podnikov nedostatočný dopyt po nej, 25 perc. finančné obmedzenia a 3 perc. poveternostné podmienky. Respondenti ďalej uvádzajú zostrenie konkurenčného boja na trhu, náročné kritériá pri verejnom obstarávaní, dlhé lehoty splatnosti faktúr, platobnú nedisciplinovanosť odberateľov a z toho prameniacu druhotnú platobnú neschopnosť.

Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 8 perc. stavebných spoločností. V apríli to boli 4 perc. firiem, v marci a vo februári sa tak vyjadrili 2 perc. subjektov.
 

Prepúšťajú stále najmä veľkí

Očakávania stavebných podnikov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sú pesimistickejšie ako pred mesiacom. Konjunkturálne saldo počtu zamestnancov – rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi hodnoteniami subjektov vyjadrenými v percentách, sa v máji oproti aprílu znížilo o 1 bod na 32 p.b.

So znižovaním počtu zamestnancov a s prepúšťaním ráta 29 perc. respondentov (spomedzi spoločností s 500 a viac zamestnancami 60 perc.), 59 perc. o zmenách v nasledujúcom období neuvažuje a prijímať ľudí v nasledujúcich troch mesiacoch plánuje 12 perc oslovených subjektov.
 

Podniky hodnotia svoju situáciu skeptickejšie

Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s aprílovým hodnotením znížilo o 3 body na 3 p.b. Zvýšenie cien svojej produkcie predpokladá 10 perc. podnikov, z nich 2 perc. očakávajú rýchlejšie tempo rastu ako v predchádzajúcom období, 6 perc. odhaduje, že temto vzostupu bude rovnaké, a 2 perc. počítajú s jeho spomalením. So zmenami cien neuvažuje 84 perc. firiem a znižovanie chystá 6 perc. respondentov.

Hodnotenia ekonomickej situácie spoločností sú v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nepriaznivejšie, konjunkturálne saldo kleslo o 3 body na -11 p.b. Zhoršenie svojej ekonomickej situácie konštatuje 17 perc. stavebných podnikov, zmeny vo vývoji nepredpokladá 66 perc. a so zlepšovaním ekonomickej situácie počíta 17 perc. firiem.

Aj pri očakávanej stavebnej aktivite v nasledujúcich troch mesiacoch sú odpovede pesimistickejšie ako pred mesiacom, konjunkturálne saldo sa znížilo o 3 body na -7 p.b. Nižšiu stavebnú aktivitu očakáva 13 perc. respondentov, s ustálením na terajšej úrovni ráta 53 perc. a zvyšovanie stavebnej aktivity predpokladá 34 perc. podnikov (v Trenčianskom kraji 63 perc.)
 

Práce majú najviac firmy z Trenčianskeho kraja

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na sedem mesiacov, pričom v apríli to bolo osem mesiacov. Najvyššiu zásobu práce majú podniky s 500 a viac zamestnancami (na 11,4 mesiaca), z hľadiska výrobného zamerania spoločnosti realizujúce inžinierske stavby (na 9,7 mes.). Z územného pohľadu majú najviac zabezpečenú prácu subjekty so sídlom v Trenčianskom (na 12,4 mes.) a Bratislavskom kraji (na 10,5 mes.).

Konjunkturálny prieskum, zameraný na zhodnotenie momentálnej situácie v ekonomike stavebných firiem a na očakávaný vývoj vybraných ukazovateľov na najbližšie trojmesačné obdobie, vykonáva Štatistický úrad SR každý mesiac. V máji 2011 sa na ňom zúčastnilo 492 subjektov, ktoré reprezentujú celé odvetvie stavebníctva.

Indikátor dôvery v stavebníctve je kompozitný ukazovateľ, vypočítaný ako aritmetický priemer konjunkturálnych sáld úrovne celkového dopytu a očakávanej zamestnanosti. Obe saldá sú sezónne očistené a majú rovnakú váhu.

Podobné články