Stavbári očakávajú v roku 2019 rast výkonov priemerne o 2,4 perc.

04.01.2019, SITA | Štatistiky, analýzy, trendy

Riaditelia stavebných podnikov očakávajú v roku 2019 rast výkonov na Slovensku priemerne o 2,4 percenta. Malé subjekty predpokladajú zvýšenie stavebnej produkcie o 2,6 perc., veľké firmy hovoria o kladnej stagnácii so vzostupom o 0,5 perc.

Vyplýva to z analýzy slovenského stavebníctva za štvrtý štvrťrok 2018, ktorú spracovala česká spoločnosť CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, Ladce. Tempo rastu stavebnej produkcie na Slovensku sa bude ďalej výrazne spomaľovať a v roku 2020 by malo byť v priemere iba 0,6 perc. Malé stavebné podniky odhadujú rast o 0,7 perc., veľké firmy zasa stagnáciu na nulovej úrovni.

26b-shutterstock_114098614-1-X.jpg

Prokurista a riaditeľ spoločnosti Hochtief SK Miroslav Beka očakáva, že ak sa začnú realizovať nové veľké infraštruktúrne projekty a zároveň budú pokračovať už rozpracované projekty, rok 2019 bude skúškou stavebných firiem. Už vlaňajší deficit odborného personálu, nárastu cien, miezd, materiálu a služieb bude podľa neho nepochybne gradovať aj v novom roku. "Úspešný bude ten, kto tieto fakty bude schopný efektívne riadiť a ovládnuť," uvádza M. Beka.

Tržby stavebných podnikov by mali v tomto aj nasledujúcom roku rásť rýchlejšie ako výkon sektora. Šéfovia stavebných firiem očakávajú tento rok zvýšenie tržieb o 4,5 perc. oproti roku 2018, pričom výrazne optimistickejšie sú podniky zamerané na inžinierske stavby (rast o 6 perc.). V budúcom roku by tržby stavebných subjektov mali stúpnuť o ďalších 2,3 perc. "V slovenskom stavebníctve bude rok 2019 na podobnej úrovni ako rok 2018 a naše tržby budú tento vývoj kopírovať," predpokladá riaditeľ spoločnosti PS Stavby Miloš Milanovič.

Stavebné firmy mali zásobník práce vo štvrtom kvartáli 2018 zaplnený na 7,6 mesiaca dopredu. Medziročne je to rovnaký počet mesiacov pre 55 perc. podnikov, necelá tretina (28 perc.) firiem hovorí o zlepšení a pätina (17 perc.) si, naopak, pohoršila. "Osem z desiatich stavebných spoločností avizuje rastúce náklady na prácu aj materiál, pričom ceny práce vzrástli za posledný rok v priemere o 15 perc. a materiálové náklady o 13 perc. To je tiež jeden z hlavných dôvodov plánovaného zvyšovania cien realizácií stavebnými spoločnosťami," vysvetľuje riaditeľ CEEC Research Jiří Vacek. Zvýšiť ceny v roku 2019 uvažuje 90 perc. oslovených firiem, ceny vzrastú priemerne o 5 perc. Zvyšovanie cien stavebných prác by malo pokračovať aj v roku 2020, a to o 3,1 perc.

"Nárast cien je rozmanitý podľa typu práce a druhu materiálu. Najvýraznejšie stúpli náklady na špecializované činnosti a práce – o 30 perc. a viac," dopĺňa obchodný riaditeľ spoločnosti Doprastav Ján Záhradník. Pri materiáloch podľa neho výrazne vzrástli ceny ocele (mäkkej aj tvrdej výstuže), cena betónov stúpala miernejšie. "V prípade výrobkov (prefabrikáty, rúry, tvárnice) ceny rástli prevažne z dôvodu zvyšovania ceny práce," dodáva J. Záhradník.

Ilustračné foto: Shutterstock

Podobné články