Výkon slovenského stavebníctva by mal tento rok vzrásť o 2,8 perc.

30.12.2017, Jiří Vacek | Štatistiky, analýzy, trendy

Riaditelia stavebných firiem očakávajú za rok 2017 zvýšenie výkonu stavebníctva SR priemerne o 2,8 percenta. Rýchlejšie by mali rásť tržby, ktoré tento rok stúpnu o ďalších takmer 5 perc. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2017 spracovanej spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, Ladce.

Výkon stavebníctva SR porastie v roku 2017 pomalšie, ako predpokladali predchádzajúce predikcie z kvartálnej analýzy Q3/2017 (očakávali rast o 4,4 percenta). Stavebný sektor by mal podľa aktuálnych odhadov zaznamenať rast v priemere 2,8 perc., na čom sa bez výraznejších odchýliek zhodujú stavebné firmy bez ohľadu na veľkosť či zameranie. Mierny rast vydrží aj v budúcom roku, keď by výkon slovenského stavebníctva mal stúpnuť o ďalších 2,1 perc. Lepšie sa bude pritom dariť podnikom zameraným na inžinierske stavby (rast 2,7 perc.), oveľa opatrnejšie sú, naopak, v predpovediach veľké spoločnosti (rast 1,3 perc.).

42b-shutterstock_300064289-1-X.jpg


Ceny stavebných materiálov stúpnu

"Na najbližšie dva-tri roky predpokladám pozitívny vývoj v stavebníctve. Na jednej strane ho podporuje dopyt v segmente výstavby a obnovy bytového fondu, na druhej strane sú záväzky štátu na zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov do roku 2020 a zároveň akceleruje aj priemysel a logistika," hovorí Miloš Milanovič, riaditeľ firmy PS Stavby.

"Slovensko by v rokoch 2018-2019 malo mať najrýchlejší rast HDP v rámci štátov Euroconstructu. Avšak spomedzi krajín V4 si udrží najpomalší, 2-percentný vzostup stavebnej produkcie. Hoci požiadavky na výstavbu dopravnej infraštruktúry sú veľké, ich realizáciu brzdí projektová nepripravenosť a nezodpovedaná otázka financovania. Zvyšujúca zamestnanosť a dostupnosť hypoúverov vytvára zasa priaznivú situáciu v bytovej výstavbe, kde možno očakávať zvýšenie produkcie," poznamenáva Miroslav Beka, riaditeľ spoločnosti Hochtief SK.

Jeho slová dopĺňa Anton Barcík, generálny riaditeľ Považských cementární v Ladcoch: "Vývoj slovenského (a nielen slovenského) stavebníctva bude v roku 2018 aj neskôr sprevádzať nárast cien stavebných materiálov ako reakcia na zvyšujúce sa ceny palív a energií. Ako dodávateľ stavebných materiálov očakávame pokles tržieb na domácom trhu a presmerovanie dodávok na export."


Tržby stavebných podnikov

Tržby stavebných podnikov sa v tomto aj budúcom roku budú zvyšovať nad očakávanie rastu stavebnej produkcie. Podľa štyroch pätín (80 perc.) riaditeľov stavebných spoločností by mali tržby v roku 2017 vzrásť o 4,8 perc. a o ďalších 3,2 perc. v nasledujúcom roku. Aj tu sú v dlhodobom výhľade pesimistickejšie veľké stavebné firmy, ktoré predikujú zvýšenie tržieb v roku 2018 o 2,2 perc.

"Podľa mňa bude pokračovať mierny pokles tržieb v porovnaní s rokom 2017, a to z dôvodu ukončovania rozostavaných úsekov aj pre nepripravenosť nových úsekov diaľnic, ciest a železníc. Neočakávam, že sa urýchli štart operačných programov 2014-2020, ktorých čerpanie je doteraz len niečo vyše 8 perc. Z týchto dôvodov bude pre vývoj slovenského stavebníctva v roku 2018 jedným z rozhodujúcich faktorov pokračovanie PPP projektu D4/R7, či stavebné konzorcium dokáže a či vôbec chce urýchliť začatie prác na úsekoch D4 a R7," uvádza Ján Záhradník, obchodný riaditeľ Doprastavu.


Vyťaženie kapacít

Vyťaženie kapacít stavebných spoločností aj v poslednom kvartáli 2017 zostáva na rekordných hodnotách, pričom riaditelia podnikov hovoria o 92-percentnom vyťažení svojich kapacít. Veľké stavebné spoločnosti sú vyťažené ešte o 2 percentuálne body viac. Inžiniersky sektor disponuje väčšou kapacitnou rezervou 10 perc. oproti pozemnému staviteľstvu, ktoré kalkuluje iba so 7 perc. Stavebné firmy majú dnes zazmluvnené zákazky priemerne na 7,8 mesiaca. Aktuálne majú najviac naplnený zásobník prác veľké spoločnosti (10,2 mes.).

Najväčšie urýchlenie a zjednodušenie výstavby by v rámci legislatívy prinieslo zjednodušenie postupov a možnosť spájania územného a stavebného konania spolu s EIA. Na stupnici od 0 do 10, kde desiatka predstavuje krok, ktorý by maximálnym spôsobom pomôhol zrýchliť výstavbu, ohodnotili riaditelia stavebných firiem túto legislatívnu zmenu vysokou známkou 7,9 bodu. Výrazne by tiež pomohla možnosť užívania stavby na základe oznámenia stavebnému úradu alebo kolaudačného súhlasu (7,2 bodu z maximálnych 10). Najmenej, naopak, pomôže urýchliť a zjednodušiť výstavbu zrušenie možnosti preskúmania stanovísk v rámci prieskumného konania (5,7 bodu z 10).


Problém so stavebnými úradmi

"K praktickým problémom, ktoré čas výstavby predlžujú a ktoré možno riešiť legislatívnym zásahom, patrí neprofesionalita pracovníkov stavebných úradov a rozdielna prax v prípadoch rozličných stavebných úradov – rôzne stavebné úrady vyžadujú rozdielne vyjadrenia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov. Ďalším negatívom v ich praxi je aj neochota vysporiadať sa s námietkami účastníkov konania, radšej napríklad prerušia konanie a čakajú, ako sa vyvinie situácia. Rovnako je v silách legislatívy odstrániť problematiku duplicity vo vzťahu k tzv. dotknutým orgánom, keď sa dotknuté orgány vyjadria v rámci územného konania a potom opätovne v rámci stavebného konania, pričom vznášajú nové a nové pripomienky," hovorí Tomáš Zarecký, partner v advokátskej kancelárii Zarecký Zeman.


Stratové zákazky nechcú

Problematiku dopĺňa Marián Moravčík, generálny riaditeľ Váhostavu - SK: "Už viackrát sme upozorňovali, že nám stále chýba záväzný plán výstavby, ktorý bude platiť pre každú vládu bez ohľadu na to, z akého politického tábora pochádza. Rovnako je pre nás dôležité, aby nedochádzalo často k výmene odborníkov v tých štátnych firmách, ktoré sú najväčšími investormi pre stavebné firmy. Časté výmeny a zmeny v prioritách prinášajú veľkú neistotu do odvetvia, čo má taktiež za následok nerovnomerný vývoj slovenského stavebníctva."

Prijať zákazku so stratou dnes nie je ochotných 95 perc. riaditeľov stavebných firiem. Privátni aj verejní investori však zároveň súťažia zákazky výhradne podľa ceny častejšie než predtým, podľa 42 perc., resp. 50 perc. stavebných spoločností. Menej často ako predtým sa privátni investori riadia výhradne cenou podľa pätiny (18 perc.) riaditeľov, v prípade verejných investorov tento názor zastáva iba 6 perc. stavebných spoločností.

Autor je riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research, s.r.o., Praha

Ilustračné foto: Shutterstock

Podobné články