Hranica na získanie zvýhodnenej hypotéky sa od apríla zrejme zvýši

22.02.2012, SITA | Bývanie, ceny, financovanie

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých by mohla od apríla vzrásť až na 1 130 eur. Od začiatku tohto roku sa príjmová hranica znížila na 999,70 eura.

Ak potenciálni žiadatelia súčasnú hranicu nespĺňajú, ale ich priemerná hrubá mzda bola v roku 2011 nižšia ako nová hranica, môže sa im podľa VÚB banky oplatiť s úverom počkať. Výška príjmovej hranice sa mení raz za tri mesiace a je 1,3-násobkom priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

"Priemerná mzda by podľa našich odhadov za posledný štvrťrok 2011 mohla dosiahnuť úroveň až 871 eur, čo by príjmovú hranicu na získanie dotovanej hypotéky pre mladých od apríla posunulo zhruba na 1 130 eur,“ konštatuje analytik VÚB banky Andrej Arady.

Pre manželské páry, prípadne partnerov, ktorí o zvýhodnenú hypotéku žiadajú spolu, by to znamenalo, že dotovanú hypotéku budú môcť získať, ak ich spoločný priemerný hrubý príjem za rok 2011 nepresiahol približne 2 260 eur.

Záujem o hypotéky pre mladých potvrdzujú podľa VÚB banky aj jej minuloročné výsledky. Zvýhodnené hypotéky pre mladých predstavovali vo VÚB banke vlani viac ako 45 percent zo všetkých hypoték určených na financovanie bývania.

"Teda takmer každá druhá hypotéka na bývanie bola poskytnutá ako dotovaný úver pre mladých,“ dodáva vedúca oddelenia úverov banky Melinda Péková. V priemere si pritom mladí ľudia požičiavajú vo VÚB banke 47-tisíc eur so splatnosťou na 28 rokov.

Podmienkou získania hypotéky pre mladých je vek žiadateľa do 35 rokov a priemerná hrubá mzda za predchádzajúci kalendárny rok vo výške maximálne 1,3 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Ak o úver žiadajú manželia alebo partneri, hranica je dvojnásobná a posudzuje sa voči ich spoločnému príjmu.

Úrokové zvýhodnenie 3 perc. možno získať najviac na sumu 50-tis. eur a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 perc. hodnoty založenej nehnuteľnosti. Časť úveru prekračujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou. Úrokové zvýhodnenie platí počas piatich rokov od poskytnutia hypotéky, jeho výška sa stanovuje zákonom o štátnom rozpočte na každý kalendárny rok individuálne.

Podobné články