Príjmová hranica na zvýhodnenú hypotéku sa od januára znižuje

01.01.2012, SITA | Bývanie, ceny, financovanie

Maximálna výška príjmu žiadateľa o zvýhodnenú hypotéku pre mladých sa od januára 2012 znížila na 999,70 eura. Táto suma bude platiť pre celý prvý štvťrok t.r.

Vo štvrtom kvartáli minulého roku išlo o sumu 1015,30 eura. Pre pokles priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve za tretí štvrťrok vlaňajška na 769 eur sa maximálna výška príjmu na získanie dotovanej hypotéky znížila o viac ako 15 eur. Ak o úver žiadajú spolu dvaja záujemcovia, napríklad manželia alebo partneri, je príjmová hranica dvojnásobná.

Podmienkou získania hypotéky pre mladých je vek žiadateľa, resp. žiadateľov, do 35 rokov. Úrokové zvýhodnenie je možné získať najviac na 49 790,88 eura a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 percentám z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Časť úveru prekračujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou.

Zvýhodnenie platí päť rokov, pričom jeho výška sa zákonom o štátnom rozpočte stanovuje na každý kalendárny rok individuálne. Aktuálna výška je 3 perc. Hypotéky pre mladých sa poskytujú od roku 2007.

Zámerom ministerstva financií pritom ešte v úvodných mesiacoch roku 2011 bolo zmeniť pravidlá v rámci hypoték pre mladých. Zmenilo sa posudzovanie príjmu v prípade viacerých žiadateľov. Plánom bolo aj posunutie vekovej hranice smerom nahor. Žiadne konkrétne návrhy však vtedy nepadli.

Podľa vtedajších vyjadrení rezortu to malo závisieť od objemu peňazí, ktoré by sa na posun vekovej hranice vyčlenili. Čím vyššia by bola veková hranica, tým väčší objem prostriedkov by bol potrebný na dotovanie hypoték pre mladých.

Podobné články