Štátny fond rozvoja bývania môže v tomto roku rozdeliť 146 mil. eur

20.02.2012, SITA, ABC-bývanie.sk | Bývanie, ceny, financovanie

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) môže v tomto roku poskytnúť na podporu výstavby, obnovy a kúpy bytov 131,9 milióna eur a na zatepľovanie 14 mil. eur. Celkovo je to 145,89 mil. eur.

Z tejto sumy je na úvery je určených 145,46 milóna a na nenávratné príspevky 431,52-tisíca eur. Približne tretinou sa na týchto zdrojoch podieľajú dotácie štátu vo výške 54,9 mil. eur. Najviac peňazí je v rozpočte fondu vyhradených na výstavbu nájomných bytov, a to 73,46 mil. eur.

Na obnovu bytových budov má ísť 30 mil. eur a na výstavbu bytov v bytových domoch, rodinných domoch alebo polyfunkčných domoch 15,09 mil. eur. Na podporu kúpy bytov má fond rezervovaných 10,04 mil. eur, na výstavbu zariadení sociálnych služieb 3 mil. eur a na obnovu takýchto zariadení 300-tis. eur.

Podľa stavu k 13. februáru 2012 fond schválil zatiaľ 72 žiadostí na obnovu 3 677 bytov v bytových budovách v hodnote 15,16 mil. eur. O podporu bývania prejavilo záujem 348 žiadateľov, ktorí chcú získať 73,64 mil. eur pre 12 909 bytov. Peniaze na zatepľovanie v objeme 14 mil. eur boli pokryté za päť dní.

"Prišlo 140 žiadostí na zateplenie, ktoré posudzujeme," hovorí riaditeľ ŠFRB Ľubomír Bošanský. Ak by bol o peniaze na obnovu bytov menší záujem, fond ich presunie na iné účely podpory bývania.
 


► Na aký účel možno získať peniaze od ŠFRB
Peniaze ŠFRB idú na podporu siedmich účelov bývania:
- výstavba nájomných bytov (73,46 mil. eur v roku 2012),
- obnova bytových budov (30 mil. eur),
- výstavba bytov v bytových, rodinných alebo polyfunkčných domoch (15,09 mil. eur),
- zatepľovanie bytových budov (14 mil. eur),
- podpora kúpy bytov (10,04 mil. eur),
- výstavba zariadení sociálnych služieb (3 mil. eur),
- obnova zariadení sociálnych služieb (300-tis. eur).

> Viac peňazí na obnovu a výstavbu bytových domov V roku 2011 schválil ŠFRB vyše 880 žiadostí

V roku 2011 ŠFRB odsúhlasil 887 žiadostí o finančnú podporu v celkovej výške 139,68 mil. eur. Z týchto peňazí má byť postavených, obnovených, kúpených alebo zateplených dovedna 18 410 bytov. Fond pritom schválil 800 spomedzi 965 žiadostí o úvery v objeme 123 mil. eur na výstavbu, obnovu a kúpu 14 665 bytov. ŠFRB tak na päť druhov podpory bývania takmer vyčerpal 125,82 mil. eur.

Ako ďalej oznámil fond, na zatepľovanie bytových a rodinných domov priznal ŠFRB podporu vo výške 16,68 mil. eur. Schválil tak 87 z 98 žiadostí na podporu zateplenia objektov s 3 745 bytmi. Na tento účel mal fond k dispozícii 16,75 mil. eur.
 

Najviac peňazí išlo na obnovu bytových domov

Najviac peňazí fond pridelil na úvery pre obnovu bytových budov, a to 52,1 mil. eur pre 12 539 bytov. Na výstavbu 1 361 nájomných bytov poskytol 42,44 mil. eur a na výstavbu 416 bytov v bytových, rodinných alebo polyfunkčných domoch priznal 16,27 mil. eur. Na podporu kúpy 314 bytov išlo takmer 11,4 mil. eur a na výstavbu 35 bytov v zariadení sociálnych služieb 803,3-tisí. eur.

„Minulý rok sme uspokojili takmer všetkých žiadateľov, čo bolo výnimočné, a to osobitne pri zatepľovaní,“ poznamenáva Ľ. Bošanský. Pôvodne pridelené peniaze na podporu výstavby nájomných bytov pre obce sa pritom nevyčerpali ani na polovicu.

"Myslím si, že to bolo spôsobené sčasti aj tým, že rok pred tým boli voľby a noví starostovia neboli ešte pripravení na to, že si ďalší rok podajú žiadosť. Asi trikrát sme menili rozpočet a finančné prostriedky z tohto účelu sme presúvali na iné položky, kde bolo množstvo žiadostí," pokračuje šéf fondu.
 

Nevyužitý potenciál nájomného bývania

Ľ. Bošanský považuje za najväčší problém nedostatok peňazí na podporu bývania, čo podľa neho súvisí s výkonom ekonomiky. "Sme obratový fond, v podobe úverov a úrokov od klientov sa nám vracia 100 mil. eur a vyše 50 mil. eur je od štátu. Treba klásť väčší dôraz na nájomné bývanie, pretože sa mi zdá, že ľudia to stále podceňujú," dodáva riaditeľ ŠFRB.

V zahraničí je podľa neho normálne, že aj bohatí ľudia bývajú v nájomných bytoch. "Toto musí prísť postupne," myslí si. V minulosti podľa neho chcel mať na Slovensku takmer každý vlastný dom alebo byt a tento prístup pretrváva. Riaditeľ fondu tvrdí, že mladí ľudia, ktorí si nájdu prácu, sa už správajú inak a nechcú, aby ich byt zaťažoval, keď majú lepšie pracovné uplatnenie.

Podobné články