Šieste kole OZE spustia 4. apríla, štát v ňom rozdelí sumu 2 mil. eur

31.03.2017, SITA | Úsporné bývanie, energie

V šiestom kole prideľovania poukážok na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE) sa budú môcť slovenské domácnosti uchádzať dovedna o 2 milióny eur.

Poukážky budú určené na kotly na biomasu, tepelné čerpadlá a slnečné kolektory. "Kolo bude vyhlásené v utorok 4. apríla 2017 o 15. hodine," hovorí vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

19b-shutterstock_310035284-X.jpg

O podporu sa budú môcť uchádzať domácnosti zo všetkých krajov okrem bratislavského. Poukážky, na základe ktorých si domácnosti uplatnia dotáciu, budú platiť tri mesiace. "V žiadnom prípade neodporúčame domácnostiam žiadať o poukážku, kým sa dostatočne neoboznámia so všeobecnými a s osobitnými podmienkami kola. Veľmi dôležité je vopred si prečítať aktualizovaný manuál na podávanie žiadosti, v ktorom boli doplnené aj užitočné informácie súvisiace s častejšími kolami s menšou alokáciou," pripomína S. Jurikovič.

Po otvorení šiesteho kola bude možné na stránke zelenadomacnostiam.sk vyplniť elektronický formulár žiadosti. Okrem presného typu zariadenia je nutné mať k dispozícii aj údaje týkajúce sa miesta inštalácie. Tieto žiadateľ nájde v liste vlastníctva domu, v ktorom bude zariadenie využívané. "Vyplnenie žiadosti v elektronickom systéme neznamená, že žiadosť je ukončená. Na ukončenie žiadosti treba čo najskôr potvrdiť záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na odkaz, ktorý je po požiadaní doručený na e-mailovú adresu zadanú v žiadosti," poznamenáva S. Jurikovič.

Domácnosti, ktoré potvrdia záujem o vydanie poukážky v priebehu šiesteho kola, dostanú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o výsledku žiadosti. "Žiadatelia, ktorí potvrdia záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie o neúspešnej žiadosti do 24 hodín od otvorenia kola," dopĺňa S. Jurikovič.

Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém nezohľadňuje len čas, keď domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe, ale aj uplatnenie uprednostňujúcich kritérií. "V prípade kôl, ktoré budú zamerané len na podporu zariadení na výrobu tepla, môžu žiadatelia uplatniť dve uprednostňujúce kritériá. Najvyššiu prioritu má podpora zariadení na výrobu tepla v budovách, kde boli vykonané opatrenia na zníženie spotreby energie. Druhé kritérium s menšou váhou súvisí s tým, či sa bude zariadenie využívať v lokalitách, kde nie sú vybudované systémy centralizovaného zásobovania teplom," dodáva S. Jurikovič.

Foto: Shutterstock

Podobné články