Vplyv na zdravie ľudí a výkony má aj prostredie na pracovisku

29.06.2015, Mirka Ryšková | Budovy

Jedným z dôvodov, prečo firmám môžu rásť personálne náklady, je aj to, že nemyslia na zdravotný stav svojich ľudí. Zmenou pracovného prostredia možno produktivitu pracovníkov zvýšiť.

Vplyv pracovného prostredia na zamestnancov je kľúčový a to sa vzťahuje i na kancelárske budovy. Prostredie na pracovisku zodpovedá za produktivitu a efektivitu podávaného výkonu, pričom pôsobí aj na zdravie ľudí. Zdraví a spokojní pracovníci sú v dlhodobom horizonte dôležitou súčasťou produktívneho, úspešného podnikania. Vyplýva to zo štúdie Svetovej rady pre zelené budovy.


Absencie vedú k stratám

Výskumy zahraničných odborníkov na zelené budovy hovoria, že v Spojených štátoch amerických je medzi zamestnancami ročná miera absencií zo zdravotných dôvodov v súkromnom sektore 3 percentá a 4 perc. vo verejnom. Vo Veľkej Británii psychické problémy spôsobujú ročné straty za 30 miliárd libier v dôsledku ušlej výroby, fluktuácie zamestnancov a neprítomnosti v práci.

V Austrálii sa celkové náklady z dôvodu zlého zdravotného stavu pracovníkov a ich absencií odhadujú na 7 mld. dolárov ročne, ba situácie, keď zamestnanec je síce v práci, ale nevykonáva ju v dôsledku zdravotných problémov dostatočne, vedú k stratám odhadovaným na 26 mld. dolárov.

BBC-kancelarie-3-X.jpg

BBC-kancelarie-1-X.jpg

 Bratislavská BBC 1 Plus, prvá certifikovaná zelená administratívna budova na Slovensku, a časť kancelárskych priestorov v nej


 

Dizajn kancelárie podporuje výkon

Štúdie potvrdzujú, že dizajnové vlastnosti kancelárskych budov majú vplyv na zdravie, pracovnú pohodu a produktivitu svojich užívateľov. "Je rozdiel medzi kancelárskym prostredím, ktoré jednoducho nie je škodlivé, a takým, čo zdravie a duševnú pohodu podporuje a takto stimuluje produktivitu. Ani tieto dôkazy však zatiaľ dostatočne neovplyvňujú tradičný trh s nehnuteľnosťami a nie sú v dostatočnej miere zahrnuté do projektovania, financovania či prenajímania nehnuteľností," hovorí k zisteniam štúdie Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC).


Osem krokov k vyššej produktivite

Kvalita vzduchu v budove
Výskumy vravia, že v dôsledku lepšej kvality vzduchu dochádza k zvýšeniu produktivity o 8 až 11 perc. "Spoločne s celosvetovou sieťou partnerov, architektov, projektantov a investorov pracujeme na riešeniach, ktoré vedú k harmónii ľudských potrieb, prírody a technológií. Je známe, že nedostatočná kvalita ovzdušia spôsobuje u ľudí poruchy sústredenia alebo únavu. Preto sa koncepty vetrania navrhujú tak, aby spoľahlivo distribuovali čerstvý vzduch v objektoch, a to jeho prirodzenou alebo nútenou výmenou," poznamenáva Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku, ktorá je členom SKGBC.

Tepelná pohoda
Súvisí so spokojnosťou na pracovisku. Aj minimálna možnosť osobnej regulácie tepelnej pohody dokáže priniesť jednociferné zlepšenie v produktivite.

Denné svetlo a osvetlenie
Odborníci sa prikláňajú k názoru, že práve dobrý výhľad patrí medzi tie významnejšie faktory rastu produktivity, najmä ak výhľad ponúka spojenie s prírodou. "Malá hĺbka priestorov od fasády a svietidlá navrhnuté špeciálne pre počítačové pracoviská zabezpečujú vynikajúcu kvalitu tak prirodzeného, ako aj umelého osvetlenia. Použitie týchto technológií a architektonických riešení prispieva k vytvoreniu zdravého a príjemného pracovného prostredia," vysvetľuje Radovan Mihálek, lízingový riaditeľ BBC 1 Plus, prvej certifikovanej zelenej kancelárskej budovy na Slovensku.

Biofília (pud sebazáchovy)
Teória biofílie tvrdí, že všetci ľudia majú v sebe inštinktívne vrodené puto k prírode. V súčasnosti ovplyvňuje najmä dizajnérov, developerov a územných plánovačov nových budov.

Hluk
Môže byť hlavnou príčinou nespokojnosti užívateľov kancelárií, keďže vedie k vyrušovaniu v práci.

Vnútorná dispozícia
Jeden z faktorov ovplyvňujúcich koncentráciu, spoluprácu, diskrétnosť a kreativitu zamestnancov.

Vzhľad a dojem
Má vplyv na pohodu a myslenie samotných pracovníkov, ako aj klientov a obchodných partnerov, ktorí do priestoru vstupujú.

Cvičenie
Najlepšia cesta k lepšiemu zdraviu je pohyb a cvičenie. Aj výskumy dosvedčujú, že ľudia, ktorí chodia do práce na bicykli, majú menej vymeškaných dní vinou choroby. "Zamestnancom v zelenej budove BBC 1 Plus sme vybudovali kryté stojisko pre bicykle, ba na prízemí sú k dispozícii sprchy, ktoré môžu ľudia využiť, kým sa odoberú do práce," hovorí R. Mihálek z BBC 1 Plus, ktorá je takisto členom SKGBC. Za výstavbou budovy je spoločnosť CA Immo.

Foto: BBC 1 Plus

Podobné články