Na úseku D1 Sverepec - Vrtižer otvorili stredisko správy a údržby

14.06.2012, SITA, ABC-bývanie.sk | Inžinierske stavby

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) odovzdala dnes do používania Stredisko správy a údržby diaľnic Považská Bystrica. Ide o posledný objekt druhej etapy stavby prvého úseku D1 Sverepec - Vrtižer.

Vybudovaním strediska sa výrazne skráti časová dostupnosť diaľničných úsekov pre údržbu NDS. Súčasťou strediska je aj nové operátorské pracovisko, ktoré bude zabezpečovať nepretržitý dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky.

"Stredisko správy a údržby diaľnic v Považskej Bystrici bude zabezpečovať správu a údržbu diaľnice D1 v úsekoch od Ilavy po Hričovské Podhradie, diaľnice D3 v úseku Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov a cesty I/49 v úseku od diaľnice D1 - križovatka Beluša po hraničný priechod s Českou republikou Lysá pod Makytou - Střelná," vysvetľuje hovorca NDS Marcel Jánošík.

Dostupnosť Považskej Bystrice a obce Sverepec sa zvýšila výstavbou križovatkových vetiev diaľnice D1 Považská Bystrica, juh. Veľká okružná križovatka v Považskej Bystrici zabezpečila rýchle a bezpečné odklonenie dopravy v smere Púchov - Rajec, hovorí M. Jánošík.
 

Estakádu otvorili pred dvoma rokmi

Druhá etapa stavebných prác na prvom úseku diaľnice Sverepec - Vrtižer trvala dva roky a realizovalo ju Združenie Hastra - diaľničné stredisko. Išlo o práce, ktoré neboli na už otvorenom diaľničnom úseku vykonané. Vedúcim združenia je žilinská spoločnosť Hastra, s.r.o., a členom česká firma M - Silnice, a.s., Pardubice, zhotoviteľ získal zákazku za 18,2 milióna eur (bez DPH).

Obidva úseky D1 Sverepec - Vrtižer v celkovej dĺžke 9,6 kilometra po ukončení zhruba dvojročnej výstavby boli otvorené 30. mája 2010 a na ďalší deň sprevádzkované pre verejnosť. Boli to posledné chýbajúce úseky diaľnice medzi Bratislavou a Žilinou. Zmluvná cena výstavby oboch úsekov bola 272,85 mil. eur (bez DPH), Európska únia schválila začiatkom roku 2009 na financovanie diaľnice z Kohézneho fondu 263,47 mil. eur.

Estakáda na D1 ponad Považskú Bystricu ziskala spolu s komplexom Eurovea v Bratislave Hlavnú cenu v súťaži Stavba roka 2010.
 

Nehodovosť výrazne klesla

Preloženie cesty prvej triedy č. 61 medzi Sverepcom a Považskou Bystricou zvýšila bezpečnosť premávky v tomto úseku. Výstavbou novej komunikácie sa zásadne upravilo výškové a smerové vedenie cesty.

Riaditeľ Výskumného ústavu dopravného v Žiline Ľubomír Palčák hovorí, že spustením úseku Sverepec - Vrtižer a diaľničnej estakády ponad Považskú Bystricu tu klesla dopravná nehodovosť takmer o 70 percent.

"Kým od 31. mája 2009 do 31. mája 2010 (ročné obdobie prevádzky cesty I/61 bez estakády) sa na hlavnom ťahu cez Považskú Bystricu stalo 55 dopravných nehôd, po sprevádzkovaní diaľnice klesol ich počet medziročne na 16. Na novej diaľnici sa k 31. máju 2011 (počas ročnej sledovanej prevádzky) nestala ani jedna smrteľná dopravná nehoda a aj celkový počet nehôd bol minimálny," povedal Ľ. Palčák pre agentúru TASR.

"Najviac zaťaženým miestom bola pred spustením estakády svetelná križovatka ciest I/61 a II/517, kde boli denné intenzity na úrovni až 37 800 vozidiel. Po sprevádzkovaní estakády ponad Považskú Bystricu klesla intenzita dopravy v tejto križovatke približne na 21 800 áut, čo znamená celkový pokles o 43 perc.," dodal pre TASR Ľ. Palčák, podľa ktorého je najvýznamnejším prínosom pre Považskú Bystricu až 77-percentný pokles tranzitnej dopravy cez mesto.

Foto: Archív Alfa 04, Dopravoprojekt

Podobné články