NDS môže pokračovať v príprave úseku D1 Turany - Hubová

11.01.2018, SITA | Inžinierske stavby

Národná diaľničná spoločnosť môže pokračovať v projektovej príprave úseku D1 Turany - Hubová. Ak veci pôjdu optimálne, očakávaný termín spustenia výstavby je v roku 2021 a ukončenia v roku 2026.

Ministerstvo životného prostredia zamietlo rozklady proti záverečnému stanovisku z posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), keď v máji 2017 odsúhlasilo výstavbu diaľnice medzi Martinom a Ružomberkom vo variante s tunelmi Korbeľka a Havran, ktorý nahrádza povrchový variant údolím Váhu. "Pri optimálnom scenári – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predpokladá odvolania počas územného a stavebného konania a za predpokladu zabezpečenia financovania realizácie – je očakávaný termín spustenia výstavby úseku v roku 2021 a termín ukončenia v roku 2026," uvádza hovorkyňa NDS Michaela Michalová.


Tunely Korbeľka a Havran

Súčasťou plánovaného úseku D1 Turany - Hubová v dĺžke 13,5 kilometra majú byť tunely Korbeľka (5 868 metrov) a Havran (2 820 metrov). Predpokladané náklady na projektovú prípravu diaľničného úseku medzi Turcom a Liptovom podľa NDS predstavujú 14,26 milióna eur, na majetkovoprávne vysporiadanie (výkup pozemkov, nájmy) 3,56 mil. eur a na stavebné práce 879,82 mil. eur.

"NDS v príprave úseku D1 Turany - Hubová postupuje tak, aby sa financovanie výstavby mohlo realizovať aj formou verejno-súkromného partnerstva, teda ako PPP projekt. Otázka financovania je v kompetencii ministerstva dopravy a výstavby," pokračuje M. Michalová. Stavba diaľnice už nemôže byť spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie v terajšom programovom období 2014-2020.


Posledný nerozostavaný úsek D1

O ďalšom postupe podľa ministerstva dopravy a výstavby bude možné rozhodnúť až na základe právoplatného a zverejneného rozhodnutia ministerstva životného prostredia, ktoré ešte nebolo doručené všetkým účastníkom konania. "Úsek D1 Turany - Hubová je posledným nerozostavaným úsekom medzi Bratislavou a Košicami. Forma výstavby bude závisieť od dostupnosti zdrojov. Vzhľadom na finančnú náročnosť a obmedzenosť prostriedkov sa pri tomto úseku uvažuje o forme výstavby cez PPP najmä v prípade, ak nepríde k otvoreniu dlhovej brzdy a štát nevyčlení dostatok zdrojov," informuje riaditeľka odboru komunikácie a hovorkyňa rezortu dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Osobitná komisia envirorezortu v súvislosti s odvolaniami proti záverečnému stanovisku EIA o D1 Turany - Hubová zasadla koncom roku 2017. "Rozhodnutie odvolacieho orgánu už bolo rozoslané účastníkom konania. Pre korektnosť rozhodnutie nechceme zverejňovať, kým si ho všetci účastníci neprevezmú alebo kým nebude zverejnené niektorým z účastníkov," poznamenáva hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák.


Najmenšie riziko

Výstavbu diaľnice s tunelom Korbeľka odporučila správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ktorú na žiadosť NDS vypracovala spoločnosť Dopravoprojekt. Záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia z mája 2017 bude pre ministerstvo dopravy a výstavby záväzné. Riešenie podľa envirorezotu znamená najmenšie riziko z hľadiska zosuvov, vybudovanie tunela je vhodnejšie ku krajine i samotnej prírode.

Proti záverečnému stanovisku ministerstva životného prostredia o úseku D1 Turany - Hubová podali rozklad obce Krpeľany, Nolčovo a Ratkovo, mesto Turany, dve fyzické osoby z Krpelian, ako aj Turčianska vodárenská spoločnosť a Žilinská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Podobné články