NDS prijala ponuku Váhostavu-SK pre časť diaľnice D1 pri Levoči

03.06.2011, SITA | Inžinierske stavby

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) potvrdila, že prijala spoločnú ponuku spoločností Váhostav-SK a Bögl a Krýsl vo verejnom obstarávaní na stavbu druhej, 9-kilometrovej etapy diaľnice D1 Jánovce - Jablonov pri Levoči.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) potvrdila, že prijala spoločnú ponuku spoločností Váhostav-SK a Bögl a Krýsl vo verejnom obstarávaní na stavbu druhej, 9-kilometrovej etapy diaľnice D1 Jánovce - Jablonov pri Levoči.

"Ponuka bola prijatá z dôvodu splnenia podmienok účasti a najnižšej ponukovej ceny. Ponuková cena bola dosiahnutá transparentnou verejnou súťažou," povedal Marcel Jánošík z NDS.

Združenie firiem vedené Váhostavom-SK medzi 13 uchádzačmi uspelo s najnižšou cenou prác 59,94 milióna eur (bez DPH). V porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky 94,65 mil. eur je to menej o 37 percent alebo o vyše 34 mil. eur.
 

Minimálny rozptyl cenových ponúk

"Keďže rozptyl najnižších ponukových cien je minimálny, nie je možné hovoriť o neobvykle nízkej cene," uviedol ďalej M. Jánošík. Ak nik spomedzi uchádzačov nebude mať výhrady voči vyhodnoteniu ponúk, NDS plánuje po súhlase ministerstva dopravy podpísať zmluvu s víťazom súťaže ešte v júni.

Diaľničná spoločnosť sa zatiaľ nevie vyjadriť, kedy uplynie lehota, v ktorej ich môžu účastníci súťaže požiadať o nápravu rozhodnutia. Doposiaľ totiž nedostala všetky potvrdenia o doručení vyhodnotenia súťaže.
 

Kto koľko ponúkol

Druhú najnižšiu cenu v obstarávaní navrhla skupina firiem Imos Brno a SDS Exmost, a to 60,83 mil. eur (bez DPH). Nasledovalo konzorcium v zložení ViOn Zlaté Moravce, Hastra Žilina a M Silnice s ponukou takmer 63 mil. eur. Spoločnosť Doprastav navrhla samostatne cenu 63,457 mil. eur, Eurovia SK Košice a Eurovia CS Praha mali spoločnú ponuku 71,023 mil. eur.

Oproti predpokladanej hodnote výstavby prvej etapy D1 Jánovce - Jablonov bolo nižších dvanásť z trinástich ponúk. Inžinierske stavby Košice ako jediný uchádzač ponúkli vyššiu ako predpokladanú cenu, a to 102,309 mil. eur (bez DPH). NDS vyradila zo súťaže dvoch uchádzačov pre nesplnenie podmienok účasti, neuviedla však ich mená.
 

Úsek by mali postaviť za 2,5 roka

Stavebné práce na časti diaľnici pri Levoči sú plánované na 2,5 roka alebo 914 dní, financované majú byť z eurofondov a zo štátneho rozpočtu cez Operačný program Doprava. Pôvodný termín na predkladanie a otváranie ponúk vo verejnej súťaži pre prvú etapu D1 Jánovce - Jablonov bol 8. február. NDS ho však musela preložiť, najskôr na 15. apríla a potom na 29. apríla, pretože spoločnosť Doprastav mala výhrady k podmienkam obstarávania.

Úrad pre verejné obstarávanie čiastočne vyhovel jednej z jej štyroch námietok a NDS musela upraviť podmienky v súťažných podkladoch. Zmeny sa týkali časti o dodržaní platných a účinných technických noriem a technologických predpisov pri realizácii stavby, ako aj o akceptovanej zmluvnej hodnote.

Podobné články