Slovensko obnovuje železnice trestuhodne pomaly, myslí si PSKD

12.10.2011, SITA | Inžinierske stavby

Slovensko podľa spoločnosti PSKD (Prevádzka a stavby koľajovej dopravy) trestuhodne málo využilo šancu na modernizáciu hlavných železničných tratí na rýchlosť do 160 až 200 kilometrov za hodinu.

A to napriek tomu, že Európska únia financuje projekty rozvoja železničnej infraštruktúry v pomere 50 až 85 percent ich hodnoty.

"Na Slovensku máme zmodernizovaných iba 92 kilometrov z Bratislavy Rače do Nového Mesta nad Váhom, čo je 12,5 perc. z našich koridorových tratí. Ambícia vysokorýchlostných tratí naprieč Slovenskom sa zatiaľ v SR vôbec neskúmala," hovorí vedúci sekretariátu PSKD Slavomír Podmanický.

Momentálne sa na Slovensku obnovuje ďalších 54 kilometrov železničných tratí medzi Novým Mestom nad Váhom a Zlatovcami, Trenčianskou Teplou a Belušou a medzi Žilinou a Krásnom nad Kysucou.

Do konca terajšieho programového obdobia na čerpanie eurofondov v roku 2013 budú obnovené úseky železnice predstavovať 19,8 perc. celkovej plánovanej dĺžky modernizácie koridorov v rámci siete transeurópskej dopravnej siete TEN-T (Trans-European Transport Networks).
 

SR zaostáva za susedmi aspoň o desať rokov

PSKD pochybuje, či sa podarí dokončiť modernizáciu hlavného železničného koridoru cez Slovensko, tvoriaceho spolu s diaľnicou D1 chrbticu dopravy v smere východ - západ, aspoň do konca ďalšieho sedemročného programového obdobia 2014 až 2020.

"Na ministerstve dopravy sa dokonca uvažuje so zastavením projektovej prípravy modernizácie od Žiliny do Košíc na rýchlosť 160 až 200 kilometrov za hodinu. Takouto rýchlosťou sa bude v budúcnosti chodiť iba z Bratislavy po Žilinu. Ďalej, od Žiliny po Košice budú vlaky jazdiť terajšou rýchlosťou 80 až 100 kilometrov za hodinu," tvrdí S. Podmanický.

SR podľa neho už teraz zaostáva v modernizácii železníc za susednými krajinami najmenej o desať rokov. Súčasný stav na Slovensku v tejto oblasti označil za alarmujúci. Pripomenul, že v Českej republike je modernizácia železničných koridorov dokončená na 95 perc. a začínajú pripravovať projekty nových vysokorýchlostných tratí pre rýchlosť nad 250 kilometrov za hodinu.
 

Slovensku hrozí, že stratí konkurencieschopnosť

V prípade zakonzervovania modernizácie železnice medzi Žilinou a Košicami by podľa PSKD Slovensko postupne stratilo konkurencieschopnosť v tranzitnej nákladnej preprave východ - západ v porovnaní so železnicami v Poľsku a Maďarsku. Pri očakávaní prudkého nárastu výmeny tovarov medzi Európou a Áziou, tvrdí spoločnosť, by to bola fatálna chyba.

PSKD je nezisková klubová spoločnosť, združujúca odborníkov z technických univerzít, zo železničných firiem, z dopravných podnikov v Bratislave a Košiciach, z výskumných a projektových organizácií. Spoločnosť má v súčasnosti 13 členov, vrátane Technickej univerzity v nemeckom Braunschweigu.
 

Obnovených má byť ešte 87 kilometrov tratí

Návrh programu modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2011 až 2014, o ktorom by mala rokovať vláda SR, ráta s obnovou tratí V. a VI. koridoru v dĺžke takmer 87 kilometrov. Z toho modernizácia 56,8 kilometra tratí by mala byť ukončená do konca roku 2014 a zostávajúce úseky majú byť dokončené v roku 2015.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja plánuje v tejto súvislosti poskytnúť Železniciam SR (ŽSR) v uvedenom období na realizáciu stavieb a prípravu projektov okolo 1,494 mld. eur. Z toho zdroje Európskej únie v rámci Operačného programu Doprava majú tvoriť 934,931 milióna eur a jeho domáce spolufinancovanie 164,915 mil. eur.

"Okrem zvýšenia maximálnej traťovej rýchlosti a nahradenia úrovňových priecestí mimoúrovňovým krížením ciest pôjde o rekonštrukciu nástupíšť, podchodov," informuje rezort dopravy. Plánovaná je aj modernizácia zabezpečovacích zariadení v železničných staniciach, dobudovanie systému ETCS (European Train Control System, Európsky vlakový zabezpečovačovací systém) a príprava projektových dokumentácií pre stavby spolufinancované z prostriedkov EÚ.
 

O naliehavosti modernizácie ministerstvo dopravy vie

V rozpočte rezortu dopravy je pre ŽSR v roku 2011 na projekty určených 331,132 mil. eur, z toho európske zdroje cez Operačný program Doprava tvoria 217,446 mil. eur a domáce spolufinancovanie 38,364 mil. eur. V roku 2012 má štátny správca železničnej infraštruktúry na tieto účely získať 379,363 mil. eur, pričom prostriedky EÚ majú dosiahnuť 276,743 mil. eur a národné spolufinancovanie má byť 48,837 mil. eur.

V roku 2013 sa má suma na projekty zvýšiť na 420,669 mil. eur, keď na eurofondy má pripadnúť 274,875 mil. eur a na domáce spolufinancovanie 48,506 mil. eur. V roku 2014 majú ŽSR dostať 362,489 mil. eur, pričom európske zdroje majú predstavovať 165,867 mil. eur a domáce spolufinancovanie 29,209 mil. eur.

Pokračovanie v modernizácii tratí zaradených do paneurópskych koridorov IV, V a VI, ktoré sú súčasťou siete TEN-T, je podľa ministerstva dopravy nevyhnutné. Potrebné je pritom intenzívnejšie ako dosiaľ zameriavať sa aj na odstránenie nedostatkov ostatných železničných tratí.

Ide najmä o rastúci počet havarijných stavov a výrazné obmedzenia rýchlosti vynútené zlým stavom tratí. "Rizikom nekvalitnej dopravnej infraštruktúry je úbytok tranzitných prepráv, pokles vnútroštátnych prepráv a tiež prepravy cestujúcich v regionálnej a diaľkovej doprave," dodáva rezort dopravy.
 

Úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá stojí

Doposiaľ je zmodernizovaných 92 kilometrov železničných tratí na koridore V (Bratislava Rača - Nové Mesto nad Váhom) a 18,9 kilometra na koridore VI (Žilina - Krásno nad Kysucou). V súčasnosti sa modernizujú úseky Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce v dĺžke 17,5 kilometra a Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša v dĺžke 20,4 kilometra. Dokončuje sa tiež stavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička.

Začiatok modernizácie 12-kilometrového úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá závisí od uzavretia verejného obstarávania na zhotoviteľa prác. Súťaž sa naťahuje pre súdne spory ŽSR a dvoch stavebných firiem s najnižšími ponukami s Úradom pre verejné obstarávanie.
 

Stavať sa majú aj terminály intermodálnej prepravy

ŽSR už začali verejnú súťaž na modernizáciu 7-kilometrového úseku Beluša - Púchov a predbežne pripravujú obstarávanie aj na rekonštrukciu úseku Považská Teplá - Žilina v dĺžke 22,7 kilometra. V pláne majú aj modernizáciu úsekov Púchov - Považská Teplá v dĺžke 15,8 kilometra a Krásno nad Kysucou - Čadca - štátna hranica s Českou republikou v dĺžke 14,2 kilometra.

Vo výhľade je aj prvá etapa modernizácie trate Košice - Kysak súvisiaca s integrovaným dopravným systémom v okolí Košíc a elektrifikácia trate Devínska Nová Ves - Marchegg.
Počíta sa tiež so spustením výstavby verejných terminálov intermodálnej prepravy v Žiline, Košiciach, Bratislave a Leopoldove. Dokončené a uvedené do prevádzky by mali byť postupne v rokoch 2014 a 2015.

V rámci podpory integrovanej dopravy osôb v okolí Bratislavy a Košíc majú byť vybudované terminály a parkoviská Park&Ride a terminál v Moldave nad Bodvou. V pláne je aj elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou a stavba koľajovej trate v Košiciach s napojením na sieť ŽSR.

Podobné články