Úseky R2 medzi Zvolenom a Kriváňom začnú stavať do roka

06.06.2012, SITA | Inžinierske stavby

Výstavba nadväzujúcich úsekov rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ - Pstruša a Pstruša - Kriváň by sa mala začať do 30. júna 2013.

Dovtedy by mali byť zabezpečené majetkovoprávne vysporiadanie aj potrebná dokumentácia na spustenie oboch stavieb s celkovými predpokladanými nákladmi 374 miliónov eur. Výstavba úseku Zvolen, východ - Pstruša v dĺžke okolo 8 kilometrov môže podľa odhadov stáť 142 mil. eur a úseku Pstruša - Kriváň v dĺžke 10,1 kilometra 232 mil. eur. Postup výstavby úsekov R2 má byť aktualizovaný do konca roku 2012.

Sú to dve z ôsmich úloh pre ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Počiatka z uznesenia vlády k analýze sociálno-ekonomickej situácie v okresoch Poltár, Rimavská Sobota a Revúca. Materiál predložil premiér Robert Fico s viacerými návrhmi na prvom výjazdovom zasadnutí vlády v Poltári a kabinet ho vzal na vedomie.
 

Nevysporiadaných je 40 perc. pozemkov

Podľa predsedu vlády je na trase budúcej R2 zo Zvolena na Rimavskú Sobotu a ďalej do Košíc nevysporiadaných 40 percent pozemkov. "Máme rok na usporiadanie pozemkov a spracovanie dokumentácie, aby sa potom do júna 2013 okamžite spustili tieto investičné akcie. Musíme naštartovať túto komunikáciu, ktorá regiónu pomôže tak, ako možno pomohla diaľnica Považiu," povedal R. Fico po rokovaní vlády.

Premiér kritizoval predošlého ministra dopravy Jána Figeľa za zanedbanú prípravu výstavby R2. Terajšia vláda podľa neho nechce v príprave výstavby rýchlostnej komunikácie už otáľať. "Od tohto okamihu vie minister dopravy, jeho tím a všetci ostatní, ktorí sa majú v tejto veci angažovať, že musia začať robiť všetko tak, aby sa v júni 2013 rozbehla samotná výstavba. Dúfam, že nebudú také prekážky, aké by nám znemožnili tento termín splniť," dodal R. Fico.
 

Banskobystrický kraj žiada spravodlivejšie delenie peňazí

Podľa diaľničného programu na roky 2011 až 2014, ktorý nové vedenie ministerstva dopravy aktualizuje, mala sa v tomto roku začať výstavba dvoch ciest R2 – Ruskovce - Pravotice v v dĺžke 10,5 kilometra a polovičnom profile, čo je vlastne obchvat Bánoviec nad Bebravou, a tiež Zvolen, východ - Pstruša. V budúcom roku by sa mala spustiť realizácia úseku R2 Pstruša - Kriváň. Začiatok stavby 10,5-kilometrového úseku Mýtna - Lovinobaňa v polovičnom profile je plánovaný na rok 2014, pričom odhadované náklady sú 90 mil. eur.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka sa posťažoval na stav regionálnych ciest druhej a tretej triedy. Kraj spomedzi všetkých regiónov SR spravuje najviac týchto komunikácií, okolo 2,5-tisíca kilometrov, pričom v zlom až havarijnom stave sú cesty v dĺžke 1 100 kilometrov.

V katastrofálnom stave je 71 mostov, čo je podľa neho viac ako má dokopy mostov Bratislavský kraj. V. Maňka žiada spravodlivejšie rozdeľovanie peňazí na cesty medzi krajmi podľa ich rozsahu a podmienok.
 

Ďalšie úlohy pre ministra dopravy

Minister dopravy má tiež zabezpečiť prípravu a spustenie rekonštrukcie cesty prvej triedy v úseku sedlo Zbojská - Tisovec, Čertova dolina do 30. júna budúceho roku. Predpokladané náklady prác na 4,2-kilometrovom úseku komunikácie sú okolo 28 mil. eur.

Do konca roku 2013 má byť postupná príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu cesty prvej triedy Tisovec - Brezno zaradená do zoznamu projektov v Operačnom programe Doprava (OPD) v programovom období 2007 až 2013. Samotná rekonštrukcia tejto cesty má byť v tom istom termíne zaradená do zoznamu projektov OPD pre obdobie 2014 až 2020. Do záveru roku 2013 majú byť odstránené aj bodové chyby na ceste prvej triedy Rimavská Sobota - Tisovec.

Cestu prvej triedy Rimavská Sobota - Tisovec je nevyhnutné zrekonštruovať na parametre cesty tejto kategórie. Ide pôvodne o cestu druhej triedy s nevyhovujúcimi parametrami v smerovom vedení a neprehľadnom území.

Obnovu potrebuje aj cesta prvej triedy v úseku Tornaľa - Kráľ - hranica s Maďarskom, cesty druhej triedy Kokava nad Rimavicou - Kalinovo (od mosta v Zelenom po križovatku vstupu do Poltára a od výjazdu z Poltára po České Brezovo), Pavlovce - Rimavská Sobota s jej juhovýchodným obchvatom a cesty tretej triedy Breznička - Turičky (v úseku Mládzovo - Turičky), Bátka - Rimavská Seč a Tachty - Gemerský Jablonec - Hajnáčka. Zároveň je potrebné vybudovať nový úsek cesty z obce Tachty po hranicu s Maďarskom.

Podobné články