Zrekonštruovať Starý most v Bratislave by mala Eurovia SK

08.08.2013, SITA | Inžinierske stavby

Starý most v Bratislave by malo opraviť slovensko-české združenie MHD - Starý most, ktoré zároveň postaví novú električkovú trať do Petržalky na úseku Bosákova ulica - Šafárikovo námestie.

Električka sa na Starý most v Bratislave vráti po vyše 50 rokochHlavné mesto SR Bratislava po vyhodnotení ponúk v medzinárodnej súťaži prijalo ponuku tohto združenia, ktorého lídrom je spoločnosť Eurovia SK, a.s., Košice. Potvrdila to Simona Tančáková, PR manažérka Eurovie SK. "Momentálne sa čaká na odobrenie výsledku verejného obstarávania, po ktorom by sa sa mala podpísať zmluva," dodáva.

Združenie MHD - Starý most, ktorého ďalšími členmi sú firmy Eurovia CS a SMP CZ, splnilo požiadavky výberového konania a predložilo ponuku s najnižšou cenou 58,8 milióna eur (bez DPH). Vysúťažená cena predstavuje zhruba 86 percent z pôvodnej predpokladanej hodnoty zákazky 68,144 mil. eur. Ponuky sa otvárali koncom marca 2013.

Stavebné práce by mali trvať 22 namiesto plánovaných 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy s vybraným zhotoviteľom. V závislosti od termínu podpísania kontraktu by tak mali byť hotové najneskôr do konca roku 2015. To je aj podmienkou, aby 85 perc. oprávnených nákladov na realizáciu projektu prefinancovala Európska únia z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Doprava. Štát prispeje desiatimi percentami a hlavné mesto, ako prijímateľ finančnej pomoci, zvyšnými piatimi.

Verejnú súťaž na rekonštrukciu Starého mosta cez Dunaj a výstavbu novej koľajovej dráhy v úseku Bosákova ulica - Šafárikovo námestie vyhlásilo mesto Bratislava v januári 2013. Súčasťou investície je aj vybudovanie novej estakády pri bývalom futbalovom štadióne Artmédia a rozšírenie estakády na Einsteinovej ulici v Petržalke.
Projekt je prvou časťou pripravovaného nosného systému mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave na prevádzkovom úseku Janíkov dvor - Šafárikovo námestie. Prvoradým účelom stavby je podľa ministerstva dopravy začať budovať prepravný systém, ktorý bude postupnými krokmi v budúcnosti schopný prevziať na seba rozhodujúci podiel prepravy cestujúcich v MHD v Bratislave.

Prvá časť trate pre električky Bosákova ulica - Šafárikovo námestie bude dlhá 2,4 kilometra a budú na nej jedna zrekonštruovaná a tri nové zastávky Štúrova, Viedenská, Bosákova a Jantárova. Električky sa tak do Petržalky vrátia po viac ako pol storočí.

Stavba trate sa začne pred križovatkou ulíc Jesenského a Štúrova, pokračovať bude cez Šafárikovo námestie, Starý most a po estakádach na petržalskej strane sa dostane k Bosákovej ulici. Tam sa prvá časť trate pre električky skončí obratiskom pred Námestím hraničiarov. V budúcnosti sa plánuje aj druhá časť výstavby električkovej trate na úseku Bosákova ulica - Janíkov dvor.

Vzualizácia: Metro Bratislava

Podobné články