Rekonštrukcia cesty prvej triedy Smilno - Svidník stála 14,47 mil. eur

05.08.2016, SITA | Inžinierske stavby

Rekonštrukcia cesty prvej triedy I/77 Smilno - Svidník v dĺžke takmer 26 kilometrov stála 17,47 milióna eur (bez DPH). Oznámila to Slovenská správa ciest (SSC).

Náklady na opravu komunikácie na východnom Slovensku sa oproti pôvodnej zmluvnej cene 16,95 mil. eur zvýšili o 522,3-tisíca eur (bez DPH). SSC zdôvodnila úpravu ceny nevyhnutnými stavebno-technickými prácami na zabezpečenie požadovaných technicko-kvalitatívnych parametrov stavby.

Cestu zrekonštruovalo združenie spoločností Firestra - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Brno, a Slov - Via, s.r.o., Poprad. Cestári s ním uzatvorili zmluvu vlani v januári na základe výsledku užšej súťaže vyhlásenej v máji 2014. Predpokladaná cena stavebných prác bola 21,95 mil. eur. Ponuky predložilo deväť uchádzačov. Realizácia zákazky bola pôvodne plánovaná na 420 dní, teda 14 mesiacov, napokon sa podľa SSC predĺžila na 568 dní, čiže 19 mesiacov.

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom dopravy k 1. januáru 1996. Spravuje cesty prvej triedy a vykonáva pre ne investičnú činnosť. Generálne riaditeľstvo SSC je v Bratislave, štyri regionálne organizačné zložky majú zastúpenie v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. Investičná výstavba a správa ciest (IVSC) Bratislava má na starosti cesty prvej triedy v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, IVSC Žilina v Žilinskom a Trenčianskom kraji, IVSC Banská Bystrica v Banskobystrickom kraji a IVSC Košice v Košickom a Prešovskom kraji.

Podobné články