Na projekty v OP Integrovaná infraštruktúra išlo 793 mil. eur

03.01.2018, SITA | Správy zo stavebníctva

Na projekty v oblasti dopravy a informatizácie v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bolo ku koncu roku 2017 uhradených zo zdrojov Európskej únie a z domáceho spolufinancovania vyše 793 miliónov eur.

Uhradená suma predstavuje 17,18 percenta z celkovej alokovanej čiastky tohto operačného programu 4,614 miliardy eur, z čoho prostriedky EÚ tvoria 3,949 mld. eur a štátneho rozpočtu 664,85 mil. eur. Ako dnes oznámilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, v Operačnom programe (OP) Integrovaná infraštruktúra bolo ku koncu vlaňajška zazmluvnených 66 projektov v hodnote 1,28 mld. eur, čo je 27,8 perc. z celkovej alokácie. Vďaka tomu sa pri zdrojoch EÚ prekonala miliardová hranica. Štyri veľké projekty sa na kontrahovaní podieľajú sumou 590 mil. eur.

Dialnica-3-1-X.jpg

OP Integrovaná infraštruktúra patrí k najúspešnejším programom z hľadiska čerpania eurofondov. Ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán pre tento operačný program už v predstihu splnilo záväzok čerpania určený Európskou komisiou do konca roku 2018.

"V našom operačnom programe ideme podľa stanovených plánov. Vďaka fondom EÚ sme v posledných dvoch rokoch zmodernizovali viac ako 80 kilometrov ciest prvej triedy, ďalšie desiatky sú vo výstavbe alebo sa pripravujú," hovorí minister dopravy a výstavby Árpád Érsek. "V štyroch slovenských mestách zlepšujeme verejnú osobnú dopravu cez viaceré projekty, ktoré si verejnosť veľmi pochvaľuje. Dúfame, že aj vďaka ním ľudia presadnú z áut," poznamenáva minister.

Pri čerpaní eurofondov sa sleduje splnenie záväzkov v rámci pravidla n+3. To znamená, že peniaze na určitý rok treba dočerpať v nasledujúcich troch rokoch. Napríklad prostriedky na rok 2014 je potrebné využiť do konca roku 2017, na rok 2015 do konca roku 2018 atď. Čerpanie zdrojov súčasného sedemročného programového obdobia pre pravidlo n+3 tak bude možné do konca roku 2023.

Výhody plynúce z realizácie eurofondových projektov v doprave mohli v roku 2017 využívať obyvatelia vo viacerých regiónoch Slovenska. "Do prevádzky boli odovzdané dva úseky diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité a D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno a jeden úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ - Pstruša. Ukončilo sa aj niekoľko projektov na cestách prvej triedy, napríklad prvá časť obchvatu Brezna," dopĺňa hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Eurofondy umožňujú aj očividný rozvoj ekologických druhov dopravy. "Modernizácia železničnej infraštruktúry pokračuje poslednými, mimoriadne náročnými kilometrami pred Žilinou. Vo fáze výroby je 21 nových dieselových vlakových súprav, ktoré budú postupne nasadzované na trate v Banskobystrickom kraji od mája 2019 až do konca roku 2020. V rámci projektov na podporu verejnej osobnej dopravy prebiehajú nákupy trolejbusov v Prešove a Žiline," spresňuje K. Ducká. V príprave sú podľa nej desiatky ďalších projektov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie úrovne verejnej dopravy v najväčších aglomeráciách SR.

OP Integrovaná infraštruktúra podľa rezortu dopravy postupne prechádza náročným procesom, akým je príprava veľkých projektov. Doteraz Európska komisia schválila štyri veľké projekty, z ktorých poslednou je už realizovaná výstavba D3 Svrčinovec - Skalité. V implementácii operačného programu boli tento rok posilnené transparentnosť a kontrola. Zmenilo sa zloženie monitorovacieho výboru, ktorý je najvyšším orgánom dohliadajúcim na proces uskutočňovania projektov. Väčšinu z členov tohto výboru tvoria zástupcovia neštátneho sektora (mimovládne organizácie, odborné združenia, zamestnávatelia, zástupcovia samosprávy a odborové zväzy).

Podobné články