Po májovom vzostupe sa tržby v stavebníctve zvýšili aj v júni 2011

13.08.2011, ABC-bývanie.sk | Štatistiky, analýzy, trendy

Tržby v stavebníctve vzrástli v medziročnom porovnaní už druhý mesiac po sebe. Ako oznámil Štatistický úrad SR, po májovom vzostupe o 2,7 percenta sa tržby stavebných podnikov zvýšili aj v júni 2011.

Oproti vlaňajšiemu júnu zaznamenali tržby stavebných firiem za vlastné výkony a tovar v júni 2011 prírastok o 2,4 perc. a dosiahli 847,2 milióna eur. Po sezónnom očistení však zaostali za májovou hodnotou o 0,1 perc.

Za prvých šesť mesiacov 2011 tržby v stavebníctve stúpli medziročne o 1,3 perc. na 3,7016 miliardy eur. V prvom polroku 2010 dosiahli tržby stavebných firiem 3,6033 mld. eur, čo bolo o 9,9 perc. menej ako v rovnakom období roku 2009.

Za celý rok 2010 sa v slovenskom stavebníctve vygenerovali tržby 8,6493 mld. eur, čo bolo o 6,1 perc. menej ako v predošlom roku. V roku 2009 sa tržby v stavebníctve znížili medziročne o 13,9 perc., keď dosiahli celkovo 9,1209 mld. eur.

Tržby za architektonické a inžinierske činnosti sa v júni 2011 (v stálych cenách z decembra 2000) zvýšili medziročne o 15,2 perc. Vzostup tržieb v priemysle po prírastkoch, ktoré sa začiatkom roku blížili k 20 perc., sa znovu spomalil, keď v júni vzrástli medziročne o 9 perc. (v máji o 15,5 perc., v apríli o 10,7 perc.).

V júni 2011 pokračoval v stavebníctve trend medziročného poklesu zamestnanosti, pričom počet zamestnancov sa v porovnaní s vlaňajším júnom znížil o 3,8 perc. na 174-tisíca osôb.

Spomedzi všetkých sektorov išlo podľa štatistického úradu znovu o najvýraznejší relatívny pokles, čím sa zopakoval vývoj vo februári, v marci, apríli aj máji. V priemere za prvých šesť mesiacov tohto roku bolo v odvetví 172,6-tis. zamestnancov, o 3,5 perc. menej ako v porovnateľnom období vlani.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v stavebníctve sa v júni zvýšila medziročne o 5,4 perc., keď dosiahla 607 eur (v máji bol prírastok 3,2 perc. pri mzde 582 eur). Priemerná reálna mzda v odvetví stúpla v júni medziročne o 1,4 perc. Najlepšie sa na Slovensku zarábalo opäť v sektore informácií a komunikácie (1 766 eur).

Za prvých šesť mesiacov roku sa mzda v stavebníctve zvýšila v medziročnom porovnaní o 0,9 perc. na priemerných 577 eur. Reálna mesačná mzda v odvetví vzrástla v priemere za šesť mesiacov medziročne o 0,9 perc.

Ako spresňuje štatistický úrad, tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú hodnotu tržieb z predaja vlastných výrobkov, služieb a obchodného tovaru, realizovaných v sledovanom období a určených pre tuzemských a zahraničných odberateľov. Uvádzajú sa bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane. Index reálnej mzdy je vypočítaný ako podiel indexu nominálnej mzdy a spotrebiteľských cien.

Podobné články