Workshop zaviedol študentov do zelenej budovy BBC 1 Plus

30.04.2015, Lukáš Slovák | Budovy

Tri desiatky poslucháčov Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a ich kolegov z Írska, Grécka, zo Španielska a Sýrie sa zúčastnili na študentskom realitnom workshope v Bratislave.

Medzinárodný workshop bol zorganizovaný Ústavom manažmentu STU v Bratislave, zahraničnou inštitúciou Dublin Institute of Technology a jednou z popredných realitno-poradenských spoločností na Slovensku. "Cieľom nášho ústavu je dlhodobo vytvárať vhodné podmienky pre podujatia, na ktorých by študenti mohli získavať praktické skúsenosti od odborníkov z praxe a vedeckej obce. Zároveň sa touto formou snažíme spájať našich absolventov s terajšími študentmi," hovorí Andrej Adamuščin z Ústavu manažmentu STU v Bratislave.

BBC-1-Plus-2-X.jpg

Študenti mali za úlohu nájsť vhodné kancelárske priestory vo vopred určenej lokalite a na základe presných požiadaviek. Postupne navštívili tri kancelárske budovy v Bratislave, medzi ktorými bola aj prvá zelená administratívna budova na Slovensku BBC 1 Plus, ležiaca na Plynárenskej ulici v mestskej časti Ružinov.

"Spoluprácu na projekte sme brali ako samozrejmosť, radi podporujeme zmysluplné aktivity. Študenti ocenili na našej budove okrem iného aj špecifické 'zelené' služby pre zamestnancov, ako napríklad možnosť prísť do práce na bicykli," vysvetľuje Radovan Mihálek, lízingový riaditeľ BBC 1 Plus.

Pri výbere vhodnej kancelárie museli účastníci workshopu dbať na viaceré požiadavky klienta. Medzi hlavné patrili počiatočný dátum a celkové obdobie prenájmu, dostupný počet parkovacích miest, otvorené a uzavreté kancelárie, súkromná kuchyňa či konferenčná miestnosť. Študenti museli myslieť aj na prístupnosť administratívnej budovy z hľadiska verejnej dopravy či diaľnice. Výsledné kancelárie museli spĺňať požiadavky reprezentačného priestoru s možnosťou prípadnej expanzie spoločnosti v budúcnosti.

BBC-1-Plus-1-X.jpg

"Workshop sa nám páčil, pretože sme mohli komunikovať priamo s odborníkmi z realitnej branže a tiež pracovať v tíme so zahraničnými študentmi. Pozreli sme si priestory, ktoré by sme za bežných okolností nemohli vidieť. Zaujímavý bol aj spôsob organizácie podujatia, ktoré bolo obohatené formou súťaže o najlepšiu budovu pre klienta. Pomohla nám zároveň praktická forma výučby, ktorá doplnila informácie z prednášok," vyjadrili sa študenti STU po workshope.

Foto: Dano Veselský, BBC 1 Plus

Podobné články