Viete, ako predchádzať zamŕzaniu vodovodu pri rodinnom dome?

17.12.2017, SITA | Rodinné domy

Liptovská vodárenská spoločnosť upozorňuje odberateľov, že prevencia proti zamŕzaniu vodovodov je lacnejšia ako nákladné rozmrazovanie prípojok. Viete, čo treba robiť, aby voda nezamrzla?

"Niektorí odberatelia pitnej vody majú tendenciu šetriť, ale v konečnom dôsledku ich to môže vyjsť drahšie. Ak nemá pitná voda vo vodovodnom potrubí dostatočný pohyb, v zimnom období sa môže stať, že zamrzne. Stáva sa to aj vtedy, ak prípojka nie je uložená v dostatočnej hĺbke," hovorí Eva Petranová, referentka pre vnútornú a externú komunikáciu v Liptovskej vodárenskej spoločnosti.

40b-shutterstock_126873920-1-X.jpg

"Najčastejšie voda zamŕza v dlhších vodovodných vetvách, na ktorých je nedostatočný odber vody. Najlepšou prevenciou proti zamŕzaniu vody je stály odber vody. Vyjde to oveľa lacnejšie ako rozmrazovanie potrubia," dopĺňa Tomáš Benikovský, výrobný riaditeľ firmy. Rozmrazovanie podľa neho nie je možné urobiť bez výkopu a rozpílenia potrubia.

Ľuďom, ktorí sa ešte len pripravujú na výstavbu nehnuteľnosti, odporúča, aby stavebníci dodržali potrebné krytie vodovodného potrubia. "Vždy sa ukáže, ktorí majitelia nepočúvali rady vodárov alebo nedohliadli na uloženie prípojok v regióne Liptova v odporúčanej hĺbke, a to 1,5 metra. Rady vychádzajú z našich skúseností, preto je vhodné ich dodržiavať. Podľa typu podložia zamrznutie sa objavuje až do hĺbky 1,45 metra. Zaznamenali sme však už aj extrémny prípad, keď to bolo 1,7 metra," poznamenáva T. Benikovský.

V súvislosti so zamŕzaním podľa neho nezohráva zásadnú úlohu materiál alebo vek prípojok. "Rozdiel je len v tom, že pri kovových prípojkách možno na rozmrazovanie použiť elektrický prúd. Na druhej strane, je to jediné pozitívum prípojky zhotovenej z kovového materiálu," vysvetľuje.

Vodári zaznamenali aj prípady, keď ich pracovníci rozmrazujú vodovody pri teplotách -15-20 °C, obnoví sa dodávka vody a o dva-tri dni potrubia znovu zamrznú a majitelia zasa volajú vodárov. "Odber opäť nepostačoval na dostatočný pohyb vody. Priemery vodovodných potrubí sú dimenzované na určitý optimálny odber vody v nehnuteľnostiach, nazvime to hygienické minimum. Žiaľ, mnohé domácnosti ho nedosahujú," dodáva T. Benikovský.

Ilustračné foto: Shutterstock

Podobné články