Na dokončovaní R1 pracuje 2 600 stavbárov

30.07.2011, SITA | Inžinierske stavby

Výstavba úsekov R1 je v najintenzívnejšej, záverečnej fáze. Prejavilo sa to rekordným počtom pracovníkov na stavbe aj posilňovaním výrobných kapacít, umožňujúcich zrýchľovať dokončovacie práce.

Rýchlostná cesta sa buduje ako druhý balík projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP). Na stavbe pracuje momentálne 2 600 stavbárov, čo je najviac od začiatku tohto roku, zapojených je aj 335 dopravných prostriedkov a 300 stavebných strojov, oznámila hovorkyňa dodávateľskej spoločnosti Granvia Construction Lenka Kubejová.

Prvé tri úseky R1 Nitra, západ - Selenec, Selenec - Beladice a Beladice - Tekovské Nemce v celkovej dĺžke 46 kilometrov majú byť odovzdané do predčasného používania do 28. septembra tohto roku.

"Väčšina prác sa v priebehu júna sústredila na dokončovanie hlavnej trasy rýchlostnej cesty, veľkých mostných objektov, Strediska správy a údržby rýchlostnej cesty a odpočívadiel na úseku Beladice - Tekovské Nemce. Väčšinu prác tvorilo ukladanie jednotlivých vrstiev vozoviek, dokončovacie práce, vrátane montáže betónových stredových a oceľových zvodidiel," uviedla L. Kubejová.

Na mostoch prvých troch úsekov sú takmer dokončené nosné konštrukcie, práce sa teraz sústreďujú na dokončovacie práce, najmä izoláciu mostoviek, realizáciu ríms a osadzovanie dilatačných záverov.

Takmer 13-kilometrový úsek Nitra - Selenec a 19-kilometrový úsek Selenec - Beladice budú otvorené podľa plánu. Vyše 14-kilometrový úsek Beladice - Tekovské Nemce mal byť pôvodne sprevádzkovaný koncom júla, jeho odovzdanie sa posunulo o dva mesiace pre spomalenie prác v dôsledku vlaňajších povodní. Posledný, štvrtý úsek na súkromnej komunikácii, ktorým je severný obchvat Banskej Bystrice v dĺžke 5,7 kilometra, má byť sprístupnený v júli 2012.

Kolaudácia úsekov rýchlostnej cesty je naplánovaná vždy najneskôr šesť mesiacov po termínoch ich sprejazdnenia. Po tohtoročnom odovzdaní spomínaných troch úsekov R1 sa bude dať plynule jazdiť z Bratislavy do Banskej Bystrice po diaľnici D1 po Trnavu a odtiaľ ďalej po R1.

V dôsledku nepriaznivého počasia, ktoré sprevádzali výdatné dažde a následné povodne na jar minulého roku, bol postup prác na R1, najmä na úseku Beladice - Tekovské Nemce, výrazne spomalený a niekde aj pozastavený.

"Napriek našej snahe sa nám nepodarilo zabezpečiť také opatrenia, ktoré by úplne dokázali vykryť toto oneskorenie. Z tohto dôvodu vznikol časový posun pri dokončovaní stavebných prác na treťom úseku," povedal riaditeľ spoločnosti Granvia Eric Delobel.

Určenie obdobia, kedy od apríla do júna 2010 prevládali mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, potvrdil aj nezávislý dozor. Vlaňajšie silné dažde patrili podľa firmy historicky k najvýdatnejším, preto stavbári nemohli pracovať podľa stanoveného harmonogramu. Pri definovaní týchto okolností sa podľa E. Delobela vychádzalo z príslušných ustanovení koncesnej zmluvy. S posunutím termínu odovzdania tretieho úseku R1 súhlasilo aj ministerstvo dopravy.

Zhotoviteľ stavby Granvia Construction je členom stavebnej skupiny Eurovia CS. Úseky R1 od Nitry po Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice realizuje na základe koncesnej zmluvy, ktorú uzatvorila SR zastúpená ministerstvom dopravy so spoločnosťou Granvia 23. marca 2009.

Koncesionársku spoločnosť Granvia založili rovnakým podielom firmy Vinci Concessions a Meridiam Infrastructure Fund. Cena celého PPP projektu sa skladá z dvoch častí – z ceny stavebných prác a z 30-ročnej prevádzky cesty, za ktorú bude platiť štát koncesionárovi ročné platby. PPP projekt na R1 bol finančne uzatvorený 27. augusta 2009, o deň neskôr začali stavebné práce.

Pôvodne mal projekt, ktorý bude štát splácať 30 rokov, stáť zhruba 3,2 miliardy eur, neskôr však cena stúpla na 3,8 mld. eur pre zdraženie bankových úverov. Naplánovaná ročná platba štátu koncesionárovi po dokončení stavby predstavuje 125 miliónov eur.

Väčšinu úsekov na rýchlostnej ceste realizujú stavebné podniky patriace do skupiny Eurovia. Z najväčších externých partnerov sa do projektu zapojili spoločnosti Stavby mostov Slovakia ako člen skupiny Vinci, ako i Strabag a Skanska. Niektoré práce vykonávajú aj slovenské firmy z regiónov Nitry, Zlatých Moraviec a Banskej Bystrice.

Foto: Národná diaľničná spoločnosť

Podobné články