Úsek D1 Fričovce - Svinia postaví združenie Doprastav - Strabag

03.11.2011, SITA | Inžinierske stavby

Výstavba ďalšieho úseku D1 Fričovce - Svinia sa môže začať. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a združenie Doprastav - Strabag podpísali zmluvu o vybudovaní vyše 11-kilometrovej diaľnice pri Prešove.

Spoločnosti sa zaviazali naprojektovať a postaviť diaľnicu s pätnástimi mostmi za 1 200 dní (tri a štvrť roka) za 114,59 milióna eur (bez DPH). Je to o 46 percent (o 98,6 mil. eur) menej oproti pôvodnej predpokladanej hodnote stavby 213,19 mil. eur. Diaľnica bude financovaná na 85 perc. z Kohézneho fondu Európskej únie a na 15 perc. zo štátneho rozpočtu cez Operačný program Doprava.

Minister dopravy Ján Figeľ po podpísaní zmluvy uviedol, že zmluvná cena za vybudovanie úseku je o 153 mil. eur nižšia v porovnaní so stavebnými nákladmi, za aké mala byť diaľnica pôvodne postavená v rámci prvého balíka PPP projektov.
 

Doprastav a Strabag sa pokúsia skrátiť čas výstavby

Generálny riaditeľ NDS Ján Kotuľa poznamenal, že výstavba úseku Fričovce - Svinia by sa po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi mala spustiť do 2-3 týždňov. Predpokladaný termín ukončenia prác na diaľnici je podľa neho v prvých mesiacoch roku 2015.

Generálny riaditeľ Doprastavu Dušan Šamudovský tvrdí, že úsek D1 sa pokúsia oproti termínu postaviť skôr – už v priebehu roku 2014, za zmluvnú cenu a v požadovanej kvalite. "Dúfam, že aj financovanie bude k dispozícii, aby takýto harmonogram mohol byť realizovateľný," povedal šéf Doprastavu. Lídrom stavebného konzorcia je Doprastav s podielom okolo 60 perc.

"Cena v tejto súťaži za daných podmienok bola veľmi tvrdá. Taký je dnešný trend, stavebné firmy nemajú radosť z tejto situácie a musia sa trhu prispôsobiť, aby získali prácu," dodal D. Šamudovský. Spoločnosť podľa neho išla do súťaže s rizikom, že nemusí dosiahnuť zisk.
 

V súťaži bolo desať ponúk

Trasa diaľnice Fričovce - Svinia nadväzuje na západe na prevádzkovaný úsek D1 Beharovce - Fričovce s tunelom Branisko a na východe naň nadväzuje prevádzkovaný úsek Svinia - Prešov, západ. Združenie Doprastav - Strabag uspelo vo verejnej súťaži s druhou najlacnejšou ponukou spomedzi desiatich uchádzačov.

Najnižšiu cenu za stavbu diaľnice navrhlo konzorcium Hant BA DS, Považská Bystrica - Cestné stavby Liptovský Mikuláš, a to takmer 100 mil. eur. NDS však konzorcium vylúčila pre nesplnenie podmienok účasti, keď im neuznala referencie ruskej partnerskej spoločnosti. Neúspešný uchádzač následne podal námietky na Úrad pre verejné obstarávanie, no neskôr ich stiahol.
 

Ceny bežnej súťaže a PPP nemožno porovnávať, tvrdí Ľ. Vážny

Poslanec parlamentu a bývalý minister dopravy Ľubomír Vážny hovorí, že nie je možné porovnávať cenu z bežného, konvenčného obstarávania s cenou PPP. Koncesná zmluva podľa neho neobsahuje a nie je založená na bežnom výkaze-výmere ako pri konvenčnom obstarávaní.

"Podstatný rozdiel je v tom, že kvalita stavebných prác pri PPP je založená na tom, aby dielo vydržalo pri minimálnych nákladoch na údržbu štyri desaťročia. V cene stavebných prác v PPP sú aj renovačné práce, ktoré musí uskutočniť koncesionár po 30-ročnej prevádzke pri spätnom odovzdaní úseku štátu," pokračuje Ľ. Vážny.

Cenový rozdiel v stavebných prácach je podľa neho podstatný napríklad v tom, že vozovka, ktorá sa má po 12 rokoch vymieňať, musí mať v roku 2041 po ukončení 30-ročnej koncesie pri odovzdávaní životnosť ešte minimálne desať rokov. Podobne oporný múr so životnosťou 20 až 30 rokov musí mať po skončení koncesie životnosť ešte najmenej 30 rokov.

"Tieto stavebné položky si musel koncesionár naceniť, pretože vykonanie prác ide na jeho vrub a prípadné nevykonanie prác musí zaplatiť z vlastného. To znamená, že v roku 2041 bude cesta štátu odovzdaná tak, akoby bola nanovo postavená. Táto skutočnosť sa musí objaviť v cene stavebných prác," uvádza Ľ. Vážny. Tvrdí, že stavebné práce v PPP sú omnoho lacnejšie ako súčasné dumpingové ceny, ktoré podľa neho zdevastovali celý stavebný trh.

Ako tvrdí, forma PPP by na konci koncesie garantovala záruku na 10 až 30 rokov pri jednotlivých častiach diela, pri terajšej zmluve zhotoviteľ nechce podpísať záruky na viac ako päť rokov.

Poznamenáva, že pri PPP by výstavba úseku diaľnice Fričovce - Svinia trvala 26 mesiacov, pričom podľa podpísanej zmluvy je to 40 mesiacov. "Ročné straty hospodárstva z tohto úseku tým, že výstavba mešká, podľa analýz Výskumného ústavu dopravného sú 29,26 mil. eur ročne," dodáva Ľ. Vážny.

Podobné články