Úseky na R1 sú pripravené, jazdiť po nich sa však zatiaľ nesmie

22.09.2011, SITA | Inžinierske stavby

Tri nové úseky na rýchlostnej ceste R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami, ktoré nebudú odovzdané do predčasnej prevádzky podľa plánu 28. septembra, sú vybudované a pripravené pre používateľov.

Ako oznámila koncesionárska spoločnosť Granvia, a.s., hlavné stavebné práce na komunikácii dlhej takmer 46 kilometrov boli dokončené v septembri 2011.

"Od uvedenia týchto úsekov R1 do prevádzky nás delí len ukončenie a schválenie dokumentácie," uviedol ďalej koncesionár. Granvia a jej partneri podľa vyjadrenia spoločnosti hľadajú riešenie, ktoré bude pre všetkých akceptovateľné, a umožní tak uviesť komunikáciu čo najskôr do predčasného používania.

Podľa ministra dopravy Jána Figeľa môžu byť úseky rýchlostnej cesty odovzdané do predčasného používania predbežne koncom októbra 2011. Teda o mesiac neskôr oproti platnému zmluvnému termínu.
 

Viac ako 500 stavebných objektov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Granvia majú podpísať spoločné memorandum, v ktorom potvrdia konečné termíny a ďalšie náležitosti týkajúce sa finalizácie a odovzdania stavby v rámci prvého realizovaného PPP projektu na Slovensku.

Jednou z dôležitých súčastí spustenia cesty do prevádzky, okrem ukončenia stavebných prác, je podľa koncesionára aj vypracovanie veľkého množstva dokumentácie. "Spolu s nezávislým dozorom a verejným obstarávateľom završujeme proces vypracovania a schvaľovania dokumentácie pre viac ako 500 stavebných objektov v rámci náležitostí podľa koncesnej zmluvy medzi ministerstvom dopravy a koncesionárom," povedal generálny riaditeľ Granvie Eric Delobel.
 

Ministerstvo zriadilo špeciálny stavebný úrad

Ministerstvo dopravy už informovalo, že tri úseky R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami nebudú odovzdané do predčasného používania načas a v zmluvne dohodnutom termíne. Podľa rezortu sa koncesionár zaviazal odovzdať všetky chýbajúce dokumenty v čo najkratšom čase.

Ministerstvo dopravy vyčlenilo v záujme toho špeciálny stavebný úrad, ktorého zamestnanci majú už niekoľko týždňov predĺžené pracovné hodiny a nečerpali ani letnú dovolenku. Rezort kvôli efektívnemu prístupu pri ukončovaní výstavby rýchlostnej cesty zamestnal ďalších pracovníkov.

Vyše 14-kilometrový úsek R1 Beladice - Tekovské Nemce mal byť pôvodne sprevádzkovaný koncom júla 2011, jeho odovzdanie sa predtým posunulo o dva mesiace pre spomalenie prác v dôsledku povodní v roku 2010.
 

Za prevádzkovanie cesty bude štát platiť 125 mil. eur ročne

Takmer 13-kilometrový úsek Nitra - Selenec a 19-kilometrový úsek Selenec - Beladice mali byť otvorené podľa plánu koncom septembra 2011. Posledný, štvrtý úsek, ktorým je severný obchvat Banskej Bystrice dlhý 5,7 kilometra, má byť sprístupnený v júli 2012.

Po odovzdaní spomínaných troch úsekov R1 budú môcť motoristi plynule jazdiť z Bratislavy do Banskej Bystrice po diaľnici D1 po Trnavu a odtiaľ ďalej po R1.

Štát má počas 30 rokov splácať koncesionárovi za dostupnosť cesty, čiže jej reálne prevádzkovanie, ročne okolo 125 miliónov eur. To však podľa ministra dopravy závisí aj od toho, či budú odovzdané tri samostatné úseky R1 alebo iba ich časť. S platbou za dostupnosť začne štát nasledujúci mesiac po odovzdaní úsekov cesty do používania.

V roku 2011 mala platba za jej dostupnosť dosiahnuť 24,7 mil. eur. Keďže koncesionár neodovzdá stavbu v dohodnutom termíne, príde o tretinu z tejto sumy, teda 8,23 mil. eur. Počas trvania koncesie do roku 2041 majú platby štátu dosiahnuť dovedna 3,92 miliardy eur.

Podobné články